Kazanım Testleri

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Elektrik ve Manyetizma – 5 (2019-2020)

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Elektrik ve Manyetizma
TESTİN ADI:Elektrik ve Manyetizma – 5
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Elektrik ve Manyetizma – 5 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Elektrik …………. elektrik devresinde dolanabilmek için ihtiyaçları olan enerjiyi …………. alır

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla yazılması gereken sözcükler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
E

2)CEVAP
A

3) Bir elektrik devresinden 10 dakika süreyle 0,3 amperlik akım geçtiğine göre bu sürede iletkenin kesitinden geçen yük kaç coulomb dur?CEVAP
B

4) İç direnci önemsiz üreteçle şekildeki elektrik devresi kuruluyor.Anakoldan 3 A akım geçtiğine göre R direnci kaç ohmdur?CEVAP
D

5) İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde X anahtarı açıkken ideal ampermetre üzerinden 3 A akım geçmektedir.Buna göre X anahtarı kapatıldığında ampermetre üzerinden kaç A akım geçer?CEVAP
D

6) İdeal ampermetre ile kurulan devrenin bir parçası şekildeki gibidir.Buna göre devre parçası ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
E

7) İçinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci R = 5 Ω olan bir iletken konularak su 5 dk boyunca ısıtılıyor.Suyun sıcaklık değişimi 60 °C olduğuna göre, devre akımı kaç amperdir? (1 cal = 4 J ve csu = 1 cal / g.°C)CEVAP
A

8) İç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle kurulan Şekil I’deki devrede ideal ampermetre üzerinden 3 A akım geçmektedir.Buna göre aynı üreteçlerle kurulan Şekil II’deki devrede ideal ampermetre kaç amper değerini gösterir?CEVAP
E

9) İç direnci önemsiz üereteçlerle kurulan Şekil I, II ve III’teki devrelerde R direnci üzerinden sırayla i1, i2 ve i3 akımları geçiyor.Buna göre akımlar arasındaki ilişki nedir?CEVAP
E

10)

ç direnci önemsiz üreteç ve özdeş X, Y ve Z lambaları ile kurulan Şekil I deki devre Şekil II’deki gibi bağlanırsa lambaların parlaklıkları nasıl değişir?CEVAP
E

11) Özdeş dirençler ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle kurulmuş Şekil I, II ve III’teki elektrik devrelerinde üreteçlerin tükenme süreleri t1, t2 ve t3’tür.Buna göre, üreteçlerin tükenme süreleri arasındaki ilişki nedir?CEVAP
A