Kazanım Testleri

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Optik – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Optik
TESTİN ADI:Optik – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Optik – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Işığın yapısıyla ilgili;
I. Elektromanyetik dalgadır.
II. Boşlukta ilerleyebilir.
III. Farklı frekanstaki kaynaklardan çıkmış dahi olsa tüm ışınların hızı sabittir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

2) K1 ve K2 noktasal ışık kaynakları saydam olmayan bir engelin önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir.Perde üzerinde oluşan gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

3) Özdeş K1 ve K2 noktasal ışık kaynakları r ve 3r yarıçaplı kürelerin merkezine şekildeki gibi yerleştiriliyor. Kaynakların küre yüzeylerinde meydana getirdiği aydınlanmalar E1 ve E2’dirKürelerin yüzeylerinde meydana gelen aydınlanma şiddetlerinin oranı E1E2 nedir?CEVAP
D

4) Karanlık bir ortamdaki küresel ışık kaynağı önüne şekildeki gibi saydam olmayan küresel engel yerleştiriliyor.Buna göre, K, L, M, N noktalarından bakan gözlemcilerden hangileri ışık kaynağını aşağıdaki gibi görür?

CEVAP
C

5) Noktasal bir ışık kaynağının bir yüzeyde meydana getireceği aydınlanma şiddeti;
I. ışık kaynağından çıkan ışınlar ile yüzey arasındaki açı,
II. ışık kaynağının şiddeti,
III. ışık kaynağının yüzeye uzaklığı

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?CEVAP
E

6) Işık şiddeti I olan paralel ışınların 2A kesit alanına sahip yüzeyden şekildeki gibi geçiyor.Buna göre yüzeyde oluşan ışık akısı nedir? ( sin30 = 12 )CEVAP
A

7) Noktasal ışık kaynağı önüne saydam olmayan cisim şekildeki gibi yerleştiriliyor.Buna göre çubuk O noktası etrafında döndürülerek 1 konumundan 2 konumuna getirilirse perde üzerinde oluşan gölgenin boyu için aşağıdakilerden hangisi söylenir?CEVAP
A

8) Şekildeki kare dört eşit bölmeye ayrılmıştır. Işık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağının K ve L noktalarında oluşturduğu aydınlanma şiddetleri EK ve EL dir.Buna göre EKEL oranı kaçtır?CEVAP
A

9) K ve L kürelerinin merkezlerinde ışık şiddeti IK ve IL olan noktasal kaynaklar bulunmaktadır.

CEVAP
A

10) Yarıçapları r ve 2r olan kürelerin merkezlerine I ışık şiddetli kaynaklar yerleştirilmiştir.

CEVAP
E

11) Noktasal K1 ve K2 ışık kaynakları önüne saydam olmayan küresel cisim şekildeki gibi yerleştiriliyorPerde üzerinde oluşan yarı gölgenin alanını arttırmak için;
I. K1 ışık kaynağını 2 yönünde çekmek,
II. K2 ışık kaynağını 1 yönünde çekmek,
III. cismi 1 yönünde çekmek

işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?CEVAP
B

12) Aşağıda verilen,
I. Işık akısının birimi lümendir.
II. Aydınlanma şiddetinin birimi lüx’tür.
III. Işık şiddetinin birimi candeladır.

yargılardan hangileri doğrudur?CEVAP
E