Kazanım Testleri

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Optik – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Optik
TESTİN ADI:Optik – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Optik – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Şekildeki eşit kare bölmeli düzlemde bulunan düz ayna önüne konulan K cisminin görüntüsü hangisi gibi olur?

CEVAP
C

2) Şekildeki düzlem ayna O ekseni etrafında dönebilmektedir.Buna göre I ışık ışınının kendi üzerinden yansıyabilmesi için düzlem ayna hangi yönde kaç derece döndürülmelidir?CEVAP
C

3) Bir düzlem aynada cismin görüntüsü için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
E

4) X, Y ve Z düzlem aynalarıyla kurulmuş sistem eşit kare bölmeli düzlemdedir.Buna göre I ışını toplam kaç yansıma yaparak sistemi terk eder?CEVAP
C

5) Eşit kare bölmeli düzleme şekildeki gibi yerleştirilmiş X ve Y düzlem aynalarına K, L ve M ışınları gönderiliyor.Buna göre K, L ve M ışınlarından hangileri kendi üzerinden geri döner?CEVAP
B

6) K ve L düzlem aynaları ile oluşturulan düzeneğe X, Y ve Z ışınları şekildeki gibi gönderiliyor.Buna göre X, Y ve Z ışınlarının L aynasından yansıma açıları rX, rY ve rZ arasındaki ilişki nedir?CEVAP
A

7) Kutu içindeki düzlem aynaya gönderilen I ışını I1 ışını olarak kutuyu terk ediyor.I ışınının aynadan yansıdıktan sonra I2 ışını olarak kutuyu terk etmesi için ayna hangi yönde kaç derece döndürülmelidir?CEVAP
A

8) Eşit kare bölmeli düzlemdeki G gözlemcisi düzlem aynaya şekildeki konumdan bakıyor.Buna göre gözlemci 50 cm uzunluğundaki çubuğun görüntüsünün kaç cm’lik kısmını görür?CEVAP
C

9) Eşit kare bölmeli düzlemde K ve L aynaları ile X, Y ve Z noktasal cisimleri şekildeki gibidirBuna göre, gözlemci K aynası yardımıyla L aynasında oluşan görüntülerden hangilerini görür?CEVAP
E

10)Eşit kare bölmeli düzlemdeki bir gözlemci G noktasından düzlem aynaya şekildeki gibi bakıyor.Buna göre gözlemci saydam olmayan X, Y, Z ve T cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü göremez?CEVAP
A

11) Eşit kare bölmeli düzleme X ve Y düzlem aynası ve K, L ve M noktasal cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir.Buna göre, G noktasında bulunan bir gözlemci K, L ve M noktalarından hangilerinin ilk görüntüsünü hem X hem de Y aynasından görebilir?CEVAP
B