Kazanım Testleri

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Optik – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Optik
TESTİN ADI:Optik – 3
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Optik – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Çukur ve tümsek aynalarla kurulu sisteme gönderilen I ışını çukur aynada yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor.Buna göre çukur aynanın odak uzaklığı kaç cm’dir?CEVAP
A

2) Odak uzaklığı 12 cm olan çukur aynaya gönderilen I ışını şekildeki gibi yansıyorBuna göre x uzaklığı kaç cm’dir?CEVAP
D

3) Tümsek aynaya gönderilen I şınının aynadaki yansıması şekildeki gibidir.Buna göre;
I. KL = LP
II. N noktası aynanın merkezidir.
III. Odak noktası P – N arasındadır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

4) Odak uzaklıkları f1 ve f2 olan çukur aynalara gönderilen I ışık ışını şekildeki gibi yansıyor.Buna göre, aynalar arası mesafe f1 ve f2 cinsinden nedir?CEVAP
E

5) Asal eksenleri çakışık K ve L çukur aynalarının odak uzaklıkları fK ve fL dir. Asal eksene paralel olarak gönderilen I ışını şekildeki yolu izliyor.

CEVAP
E

6) Küresel aynaya K, L ve M ışınları şekildeki gibi gönderiliyor.Buna göre K, L ve M ışınlarından hangilerinin küresel aynalardaki yansıması doğru çizilmiştir?CEVAP
A

7) I ışık ışını çukur ayanaya şekildeki gibi gönderiliyor.I ışını hangisi gibi yansıyamaz? (Noktalar arası uzaklık eşittir.)CEVAP
A

8) Şekildeki düzenekte düzlem ayna ile çukur ayna arasındaki uzaklık X, çukur aynanın odak uzaklığı f kadardır. K noktasından çıkan I1 ışını ile I2 ışınının izlediği yollar şekildeki gibidir.Buna göre X uzaklığı kaç f dir?CEVAP
D

9) Bir I ışık ışınının çukur aynadaki davranışı şekildeki gibidir.IKLI = ILPI = 15 cm olduğuna göre;
I. Aynanın odak uzaklığı 10 cm’dir.
II. Aynanın merkezi L- P arasındadır.
III. Ayna su içerisine yerleştirilirse I ışık ışınının davranışı değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

10) Bir tümsek aynaya gönderilen K, L ve M ışınlarının tümsek aynadaki davranışı şekildeki gibidir.Aynanın odak noktası F, merkezi M olduğuna göre, K, L ve M ışınlarından hangilerinin tümsek aynadaki yansıması doğru çizilmiştir?CEVAP
C