Kazanım Testleri

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Optik – 4 (2019-2020)

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Optik
TESTİN ADI:Optik – 4
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Optik – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Odak noktası F olan bir tümsek aynanın asal ekseni üzerine bir cisim şekildeki gibi yerleştirilmiştir.Buna göre, cismin görüntüsü hangisi gibi olur?CEVAP
D

2) Tümsek aynanın önüne KLMN cismi şekildeki gibi konuluyor.Buna göre KLMN cisminin tümsek aynadaki görüntüsü hangisi gibi olur?CEVAP
B

3) Bir ayna önüne konulan cismin görüntüsü ters ve küçük oluşmaktadır.
Buna göre;
I. Kullanılan ayna çukur aynadır.
II. Cisim 2F’in dışındadır.
III. Görüntü aynanın arkasındadır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

4) KL cismi çukur aynanın önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor.Buna göre KL çubuğunun görüntüsü hangisi gibi olur?CEVAP
C

5) Asal eksenleri çakışık X ve Y çukur aynaları arasındaki cismin X ve Y aynasındaki görüntüsü C de oluşuyor.Buna göre aynaların odak uzaklıkları oranı fXfY kaçtır?CEVAP
A

6) Eşit boydaki X, Y ve Z cisimleri odak uzaklıkları f olan çukur, tümsek aynalar ve düzlem ayna önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor.

Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin görüntülerinin boyları hX, hY ve hZ arasındaki ilişki nasıldır?CEVAP
E

7) Odak uzaklığı f olan çukur ayna önüne yerleştirilen K,L ve M cisimlerinin görüntüleri sırasıyla K’ ,L’ ve M’ dür.Buna göre hangi cismin boyu görüntüsünden daha büyüktür?CEVAP
A

8) AB cismi bir aynanın önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor. Cismin görüntüsü N noktasında ve cismin boyunun yarısına eşit ve düz olarak oluşuyor.Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre;
I. LM arasına bir düz ayna yerleştirilmiştir.
II. M noktasına bir tümsek ayna yerleştirilmiştir.
III. L noktasına bir çukur ayna yerleştirilmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

9) Dış kısmı sırlanmış O merkezli içi boş bir cam kürenin bir kısmı kesilip atılarak şekildeki çukur ayna elde ediliyor. Çukur aynanın önüne K, L, M ve N noktasal cisimleri yerleştiriliyor.Buna göre, K, L, M ve N noktasal cisimlerinin çukur aynadaki görüntüleri sırayla hangisi gibi olur?CEVAP
B

10) Odak uzaklığı f olan tümsek aynanın önüne bir cisim şekildeki gibi yerleştiriliyor.Cismin tümsek aynada oluşan görüntüsü ile ilgili olarak;
I. Sanaldır.
II. Cisimden küçüktür.
III. Cisim aynaya doğru hareket ederse görüntünün boyu büyür.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E