Kazanım Testleri

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Optik – 5 (2019-2020)

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Optik
TESTİN ADI:Optik – 5
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Optik – 5 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın kırılması ile ilgili değildir?CEVAP
E

2) I ışınının kırıcılık indisleri n1,n2 ve n3 olan, paralel yüzlü ortamlarda izlediği yol şekildeki gibidir.Buna göre; n1, n2 ve n3 arasındaki ilişki nasıldır?CEVAP
B

3) I ışını kırıcılık indisleri n1 ve n2 olan paralel yüzlü ortamlara şekildeki gibi gönderiliyorn1 ≠ n2 olduğuna göre I ışına hangi noktalardan kesinlikle geçemez?CEVAP
C

4) Kırıcılık indisi n olan hava ortamındaki tabakaya gönderilen I ışınının izlediği yol şekildeki gibi olup ışığın kayma miktarı ∆x’tir.Buna göre ∆x‘i arttırmak için α, h ve n niceliklerinden hangileri tek başına artmalıdır? ( α < 90° )CEVAP
B

5) Tek renkli I ışınının X, Y ve Z ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir.Buna göre bu ortamların kırıcılık indisleri nX , nY ve nZ arasındaki ilişki nasıldır?CEVAP
D

6) I ışık ışınının K ortamından L ortamına geçişi şekildeki gibidir.Işının bu ortamlardaki hızı vK ve vL olduğuna göre, vKvL oranı kaçtır? (sin30° = 0,5, sin 53° = 0,8)CEVAP
E

7) I ışının K, L ve M ortamlarında izlediği yol şekildeki gibi olup bu ortamların kırıcılık indisleri sırasıyla nK, nL ve nM‘dir

Buna göre;
I. nL = nK
II. nM > nL
III. nK = nM

verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
B

8) X ortamından Y ortamına gönderilen I ışık ışının izlediği yol şekildeki gibi olup, ortamların kırıcılık indisleri nX ve nY’dir.

Buna göre, r açısının artması için;
I. i açısını arttırmak,
II. nX değerini azaltmak,
III. nY değerini azaltmak.

işlemlerinden hangileri yapılabilir?CEVAP
D

9) K, L ve M saydam ortamları ile yapılan bir deneyde K ortamından L ortamına bakıldığında X cismi yakında; K ortamından M ortamına bakıldığında X cismi uzakta görülmektedir.Buna göre, ortamların kırıcılık indisleri nK , nL ve nM arasındaki ilişki nedir?CEVAP
B

10) B ortamından A ortamına gönderilen I ışınının izlediği yol şekildeki gibidir.i > a olduğuna göre;
I. Işının A ortamındaki ilerleme hızı daha büyüktür.
II. i kırılma açısıdır.
III. B ortamının kırıcılığı azalırsa i azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

11) Şekildeki düzenekte su içine gönderilen I ışık ışınının izlediği yol verilmiştir. Düzlem aynanın yatayla yaptığı açı a ve ışının sudan havaya geçişteki sınır açısı i’dir.Buna göre;
I. i = 2a’dır.
II. a artarsa ışın tam yansımaya uğrar.
III. Işının ilerleme hızı sudan havaya geçişte artmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E