Kazanım Testleri

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Optik – 6 (2019-2020)

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Optik
TESTİN ADI:Optik – 6
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Optik – 6 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları f1 ve f2 olan merceklere gönderilen I ışınının izlediği yol şekildeki gibidir.Buna göre, f1ff2 oranı kaçtır?CEVAP
C

2) Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları f1 ve f2 olan ince kenarlı merceklere gönderilen I ışını şekildeki yolu izlemektedir.Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, mercekler arası mesafe f1 ve f2 cinsinden nedir?CEVAP
C

3) K cismi ve odak uzaklığı F olan ince kenarlı mercek şekildeki gibidir.Buna göre K cisminin görüntüsü hangisi olabilir?CEVAP
D

4) Asal eksene paralel gönderilen I ışınının ince kenarlı mercekte izlediği yol şekildeki gibidir.Buna göre X uzaklığı aşağıdaki niceliklerden hangisine bağlı değildir?CEVAP
E

5) X,Y ve Z cisimleri odak uzaklığı f olan ince kenarlı merceğin önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor.Buna göre cisimlerin mercekte oluşan görüntülerin boyları arasındaki ilişki nedir?CEVAP
E

6) Kırıcılık indisi n olan bir ortama asal eksenleri çakışık olacak şekilde K ve L mercekleri yerleştirilmiştir. Merceklerin kırıcılık indisleri nK ve nL’dir.Buna göre n, nK ve nL arasındaki ilişki nedir?CEVAP
D

7) Kalın kenarlı merceğin asal eksenine gönderilen yeşil renkli I ışını şekildeki gibi kırılıyor.Buna göre;
I. ortamın kırıcılık indisini artırma,
II. yeşil yerine kırmızı ışık gönderme,
III. merceğin kırıcılık indisini azaltma

işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa X mesafesi artar?CEVAP
E

8) Kırıcılık indisleri nX ve nY olan X ve Y ortamlarından gönderilen I1 ve I2 ışınlarının izlediği yollar şekildeki gibidir.Optik merkezi O olan merceğin yapıldığı maddenin kırıcılık indisi nM olduğuna göre nX, nY ve nM arasındaki ilişki nedir? ( |KO|<|OL| )CEVAP
B

9) Şekildeki çukur ayna ve yakınsak mercek asal eksenleri çakışık ve odak uzaklıkları birbirine eşittir.Ayna ve mercek arası uzaklık, merceğin odak uzaklığına eşit olduğuna göre asal eksene paralel gönderilen tek renkli bir ışın sistemi nasıl terk eder?CEVAP
C

10) Odak uzaklığı F olan ince kenarlı merceğin önündeki X cismi ok yönünde M noktasına kadar sabit süratle hareket ettiriliyor.Buna göre görüntü ile ilgili;
I. Boyu küçülür.
II. Mercekten uzaklaşır.
III. Sürati cismin süratinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

11) Aynı maddeden yapılan ve yüzeylerinin eğrilik yarıçapları eşit olan merceklerin asal eksenlerine aynı renkli ışık ışını paralel olarak Şekil I, II ve III’teki gibi gönderiliyor.Işık ışını ve ya uzantısı asal ekseni merceklerden sırasıyla X1, X2 ve X3 kadar uzakta kestiğine göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?CEVAP
E