Kazanım Testleri

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi – Optik – 7 (2019-2020)

10. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Optik
TESTİN ADI:Optik – 7
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Optik – 7 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Işık prizmasında prizmaya giren ışığın doğrultusu ile çıkan ışığın doğrultusunun kesiştiği noktada oluşan açıya sapma açısı denir.Buna göre;
I. Prizmanın yapıldığı maddenin kırıcılık indisi sapma açısını etkiler.
II. Farklı renkteki ışınların aynı prizmadaki sapma açıları aynıdır.
III. Işığın prizmadaki ilerleme hızı arttıkça sapma açısı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

2) Kırıcılık indisi havadan büyük olan prizmaya şekildeki gibi gönderilen beyaz ışık prizmada kırılarak renklerine ayrılıyor.Buna göre;
I. Işığın farklı renklerinin bir ortamda ilerleme hızları farklıdır.
II. Beyaz ışık farklı renkteki ışıkların karışımıdır.
III. Her ışık renginin prizmadaki kırılma açısı farklıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

3) İçinde tam yansımalı prizma bulunan kutuya gönderilen I1, ve I2 ışınları, I1’ ve I2’ olarak kutuyu terk ediyor.Buna göre, prizma kutu içinde nasıl durmaktadır? (Sınır açısı 42°)CEVAP
D

4) Sarı renkli bir kitap üzerine beyaz ışık düşürülüyor. Ahmet ise yeşil gözlükle kitaba bakıyor.Buna göre Ahmet kitabı hangi renkte görür?CEVAP
E

5) Bir küre üzerine mavi ve kırmızı ışık düşürülüyorBuna göre küre üzerindeki
I. bölge Magenta
II. bölge Mavi
III. bölge Siyah
IV. bölge Kırmızı

I, II, III, IV bölgelerinin hangilerinin renkleri doğru verilmiştir?CEVAP
E

6) Birbirine paralel magenta ve mavi renkli camlara şekildeki gibi beyaz ışık düşürülüyor.Buna göre, mavi camın arkasından bakan göz mavi “camı hangi renkte görür?CEVAP
D

7) Yeşil ışık altında yeşil görünen bir kitabın rengi,
I. Magenta
II. Yeşil
III. Cyan

renklerinden hangileri olamaz?CEVAP
A

8) Mavi ve yeşil renkte ışık yayan noktasal ışık kaynaklarının önüne şekildeki gibi küresel cisim yerleştirilmiştir.Buna göre, perde üzerinde,
I. Mavi
II. Cyan
III. Yeşil

renklerinden hangileri görülür?CEVAP
C

9) Şekildeki cam prizmaya gönderilen mavi, kırmızı, yeşil ışınlar kırılma sonucu prizmadan 1, 2 ve 3 numaralı ışınlar olarak çıkmaktadır.Buna göre, 1, 2, 3 numaralı ışınlar hangi renktedir?CEVAP
A

10) Camdan havaya geçişteki sınır açısı 42°dir.Bu bilgiye dayanarak şekilde hava ortamındaki cam prizmalara gönderilen tek renkli I ışık ışını hangisinde tam yansımaya uğramadan prizmadan çıkar?CEVAP
C

11) Aşağıdakilerden hangisinde mercek kullanılmaz?CEVAP
E