Kazanım Testleri

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Asitler, Bazlar ve Tuzlar – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Asitler, Bazlar ve Tuzlar
TESTİN ADI:Asitler, Bazlar ve Tuzlar – 1
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Asitler, Bazlar ve Tuzlar – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki maddelerden hangisine turnusol kağıdı batırıldığında gözlenecek renk yanlış verilmiştir?CEVAP
B

2) Asit ve bazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

3)

Bir öğrenci öğretmenin hazırladığı tabloyu “{” işareti ile hatasız tamamlarsa aşağıdakilerden hangisine ulaşır?CEVAP
E

4) Aşağıdaki şemada bulunan kutularda bazlar ile ilgili bilgiler verilmiştir.Buna göre verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?CEVAP
B

5) Bir X maddesi saf suda çözündüğünde ortamdaki H+ iyon miktarının arttığı gözlemleniyor.

Buna göre oluşan X çözeltisiyle ilgili;
I. Cildi tahriş eder.
II. Elektriği iletmez.
III. Turnusol kağıdının rengini maviye çevirir
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

6) Oda koşullarında pH değeri 8 olan çözelti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?CEVAP
E

7) Aşağıda asit ve bazların bazı özellikleri verilmiştir.Buna göre bu özelliklerin asit-baz eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
C

8) İndikatörler ile ilgili;

I. Asit ve bazların tanınmasında kullanılırlar.
II. Renkleri ortamın pH değerine bağlı olarak değişir.
III. Çay, kırmızı lahana ve üzüm suyu doğal indikatördür.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

9) Aşağıdaki özelliklerden hangisi asitler ve bazlar için ortak özelliktir?CEVAP
C

10)

Asit yada baz olduğu bilinen yukarıdaki çözeltilere mavi turnusol kağıdı batırılınca turnusol kağıdı;

• X ve Z çözeltisinde kırmızı renk alıyor.
• Y çözeltisinde rengi değişmiyor.

Buna göre bu çözeltiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

11) Günlük hayatta kullandığımız birçok gıda, temizlik ve diğer tüketim maddelerinde asitler ve bazlar bulunur.

Buna göre verilen maddeler kırmızı turnusol kağıdı ile etkileştirildiğinde kağıdın alacağı renk aşağıdakilerden aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak yazılmıştır?CEVAP
A