Kazanım Testleri

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Asitler, Bazlar ve Tuzlar – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Asitler, Bazlar ve Tuzlar
TESTİN ADI:Asitler, Bazlar ve Tuzlar – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Asitler, Bazlar ve Tuzlar – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Tepkimesine göre X, Y ve Z maddelerinin sınıfları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
A

2) Aşağıda bazı asit- baz çözeltileri miktarları ile verilmiştir.Buna göre aşağıdaki hangi eşleştirmeler yapılırsa tam nötralleşme gerçekleşir?CEVAP
B

3) Metil oranj indikatörü; asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda sarı renklidirYukarıdaki asit çözeltisi ve metil oranj indikatörü bulunan kaba 100 mL X çözeltisi eklediğimizde çözeltinin rengi sarıya dönüşmüştür.

Buna göre;
I. X çözeltisi baziktir.
II. Son çözeltide H+ iyonu sayısı, OH iyonu sayısına eşittir.
III. Kapta nötralleşme tepkimesi gerçekleşmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

4) 1 mol H2SO4 ile;
• 2 mol X maddesi,
• 1 mol Y maddesi,
tepkimeye girdiğinde tam nötralleşme gerçekleşiyor.

Buna göre X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
A

5) Aşağıdaki tabloda bazı bilgiler verilmiştir.Bu bilgileri Doğru ya da Yanlış (D / Y) olarak işaretleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?CEVAP
B

6) Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde H2 gazı oluşmaz?CEVAP
C

7) Aşağıdaki deney tüplerinde eşit miktarda saf su ve belirtilen metal parçası bulunmaktadır.Deney tüplerine eşit miktarlarda HCl çözeltisinden damlatılırsa hangi tüplerde gaz çıkışı gözlenir?CEVAP
D

8)

Bu olayla ilgili;
I. H2 gazı açığa çıkar.
II. Kapta tepkime gerçekleşir.
III. Çözeltideki H+ derişimi azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

9)
– X metali asit ve bazlarla tepkime vermektedir.
– Y metalinin asitlerle tepkimesi sonucunda H2 gazı oluşmaktadır.

Buna göre X ve Y metalleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
D

10) Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi gerçekleşemez?CEVAP
D

11) Aşağıdaki maddelerden hangisi HNO3 çözeltisi ile tepkimeye girerek tuz oluşturur?CEVAP
C

12) Aşağıdaki metallerden hangisi hem asitlerle hem de bazlarla tepkime verir?CEVAP
D