Kazanım Testleri

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Asitler, Bazlar ve Tuzlar – 4 (2019-2020)

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Asitler, Bazlar ve Tuzlar
TESTİN ADI:Asitler, Bazlar ve Tuzlar – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Asitler, Bazlar ve Tuzlar – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Asit ve bazların sindirim sistemimiz üzerine etkisiyle ilgili olarak;

I. Vücudumuz sindirim sırasında asidik ve bazik salgılar üretir.
II. Mide öz suyunda hidroklorik asit vardır ve antiseptik etki gösterir.
III. Mide dışında gerçekleşen sindirim olaylarında kullanılan salgılar bazik özelliktedir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

2)

Verilen güvenlik uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

3) Aşağıda asit ve bazların taşınma, depolanma ve kullanım tedbirleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?CEVAP
D

4) Lavabolarımızı açmak için sodyum hidroksit başta olmak üzere çeşitli bazik temizleyiciler kullanırız.

Buna göre,
I. Giderlerdeki plastik boruların aşınmasına neden olurlar.
II. Bazı metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı çıkmasına neden olurlar.
III. Arıtılmayan sularla birlikte nehir, göl ve denizlerde kirliliğe neden olurlar.

yargılarından hangileri kuvvetli bazların aşırı kullanımının olumsuz etkileri arasındadır?CEVAP
E

5)

Yukarıda verilen tepkime incelendiğinde,

I. Açığa çıkan gaz gözleri, boğazı ve akciğerleri etkiler.
II. Asidik maddeler çamaşır sularıyla birlikte kullanılmamalıdır.
III. Açığa çıkan maddeler zararsızdır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

6) Aşağıda verilen maddelerden hangisi asit yağmurlarının oluşmasına neden olmaz?CEVAP
A

7) Tarihi eserleri, heykelleri ve binaları aşındırarak, çoğunlukla ince ayrıntıların kaybolmasına neden olan etki aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
B

8) Asit yağmurları bazı önlemler alınarak en aza indirgenebilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu önlemler arasında yer almaz?CEVAP
B

9) Asit yağmurlarının çevreye olan etkileri ile ilgili;

I. Göl, nehir, baraj sularının asitliğini arttırır.
II. Toprağın pH dengesini bozar.
III. Ağaçların yapraklarına zarar verir.

yargılardan hangileri doğrudur?CEVAP
E

10) Bir tuz ile ilgili verilen bilgiler şöyledir:
• Doğada kristal kayaçlar hâlinde bulunur.
• Sudaki çözünürlüğü çok azdır.

Buna göre bu tuzun formülü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

11) Sulu çözeltide gerçekleşen;tepkimesinde oluşan X maddesi ile ilgili,
I. Formülü NaCl’dir.
II. Beyaz, kristal yapılı tuz sınıfına ait bir bileşiktir.
III. Gıdaları tatlandırmada kullanılır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

12) Na2CO3 bileşiği,
I. cam üretimi,
II. kağıt yapımı,
III. su sertliğini giderme
işlemlerinden hangilerinde kullanılır?CEVAP
E