Kazanım Testleri

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Karışımlar – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Karışımlar
TESTİN ADI:Karışımlar – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Karışımlar – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Tabloyu şekildeki gibi işaretleyen bir öğrenci hangi bilgide hata yapmıştır?CEVAP
B

2) Çözeltilerle ilgili olarak;

I. Saf maddelerdir.
II. Her yerinde aynı özelliği gösterirler.
III. Çözücü ve çözünenden oluşurlar.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

3) Karışımlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

4) Aşağıdakilerden hangisi homojen bir karışım değildir?CEVAP
C

5)
• Karışımda genellikle miktarı az olana – – – – denir.
• Zeytinyağı ve su karışımı – – – – örneğidir.
• Her yerinde aynı miktarda dağılmayan karışımlara – – – – karışım denir.
• Katı – sıvı heterojen karışımlara – – – – denir.

Yukarıda verilen boşluklara seçeneklerdeki kelimelerden uygun olanları yazıldığında hangi kelime açıkta kalır?CEVAP
B

6) Tabloda maddelerin sınıflandırılması gösterilmiştir.Buna göre X ve Y ile gösterilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?CEVAP
A

7) Aşağıda bazı karışımların dağılan maddelerinin ve dağılma ortamlarının fiziksel hâlleri belirtilmiştir.

Buna göre hangisinde hata yapılmıştır?CEVAP
D

8) Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir?CEVAP
A

9) X, Y ve Z maddeleri bir miktar su ile karıştırılıyor. Oluşan karışımların görünümleri;şeklinde oluyor.

Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

10) Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisi diğerlerinden farklı bir sınıfa aittir?CEVAP
C

11)
I. Asit
II. Tuz
III. Cıva
IV. Kum
Yukarıda verilen maddelerden hangileri su ile karıştırılırsa çözelti oluşmaz?CEVAP
D

12)

Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci kaç numaralı çıkıştan çıkar?CEVAP
D