Kazanım Testleri

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Karışımlar – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Karışımlar
TESTİN ADI:Karışımlar – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Karışımlar – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bir maddenin başka bir madde içinde atom, iyon ve moleküler düzeyde dağılarak homojen karışım oluşturmasına çözünme denir.
Buna göre,
I. etil alkolün su ile karışması,
II. benzinin su ile karışması,
III. şekerin su ile karışması

olaylarından hangilerinde çözünme olayı gerçekleşir?CEVAP
D

2)

Yukarıda verilen bilgiler doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?CEVAP
E

3)

Verilen tepkimelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

4) Suda iyonlaşarak çözünen maddeler elektrik akımını iletirler.

Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez?CEVAP
B

5)

Tabloda bazı maddelerin suda çözünüp / çözünmeme durumları (+ / –) gösterilmiştir.

Buna göre hangi maddede hata yapılmıştır?CEVAP
C

6) Şekilde NaCl kristalinin suda çözünmesi gösterilmiştirBuna göre,
I. İlk aşamada NaCl bileşiğinin kendi iyonları arasındaki etkileşimi zayıflar.
II. Su moleküllerinin δ– kısmı tuz yapısının (+) ucuna yönelmiştir.
III. Na+ ve Cl
iyonları su molekülleri tarafından sarılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

7)
• Su, hidrojen bağları ve dipol – dipol bağları içerir.
• Bir maddenin başka bir madde içerisinde çözünebilmesi için moleküler yapılarının benzer olması gerekir.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki maddelerden hangisinin aynı şartlarda suda daha iyi çözünmesi beklenir?CEVAP
E

8) A: C2H5OH B: CCl4 C: KCl
A, B ve C madde örnekleri bir miktar suda çözünüyor.

Buna göre,

I. A maddesi ve su molekülleri arasında hidrojen bağı oluştuğundan A maddesi suda iyi çözünür.
II. B maddesi apolar bir molekül, su ise polar bir molekül olduğundan B maddesi suda iyi çözünür.
III. C maddesi iyonik bir bileşik olduğundan suda iyonlaşarak çözünür.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

9) Aşağıda bazı çözeltilerin çözücü ve çözünen türleri gösterilmiştir.

Buna göre hangi çözeltide hata yapılmıştır?CEVAP
D

10)
• ……I…… maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler ise ……II…… çözücülerde daha iyi çözünürler.
• İyonik bileşikler ……III…… çözücülerde iyi çözünürler.

Verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?CEVAP
A

11) Çözünme olayı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

12) Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi birbiri içerisinde çözünmez?CEVAP
E