Kazanım Testleri

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Karışımlar – 4 (2019-2020)

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Karışımlar
TESTİN ADI:Karışımlar – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Karışımlar – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Çözeltilerde derişimin artması ya da azalması erime noktası, kaynama noktası gibi özelliklerin değişmesine neden olur.

Buna göre,
I. kışın karlı yollara tuz serpilmesi,
II. su dolu cam şişenin buzlukta çatlaması,
III. otomobil radyatörlerine antifiriz konulması

durumlarından hangileri derişimin erime veya kaynama noktasına etkisinden kaynaklanır?CEVAP
E

2) Tuzlu suyun 1 atm basınçta ısıtılmasına ait sıcaklık – zaman grafiği aşağıda verilmiştir.Buna göre,
I. t1 > 100 olmalıdır.
II. 10. dakikada çözelti kaynamaya başlamıştır.
III. t2 °C’ta doymuş çözelti kaynamaya başlamıştır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

3) Aşağıdaki çözeltilerden hangisinin aynı ortamdaki kaynama noktası daha yüksek olur?CEVAP
E

4) 25°C’ta şekildeki kaplara belirtilen miktarlarda NaCl tuzu ilave edilerek çözelti hazırlanıyor.Buna göre, oluşan çözeltilerin donmaya başlama sıcaklıklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

5) Şekilde verilen çözeltiler aynı ortamda hazırlanmıştır.Buna göre,
I. Kaynama noktası A > B’dir.
II. Donma noktaları B > A’dır.
III. Çözelti derişimleri A = B’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

6) Doymamış şekerli su çözeltisi için,
I. Kaynarken sıcaklığı artar.
II. Donma noktası saf sudan düşüktür.
III. Bir miktar şeker eklendiğinde donma noktası düşer.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

7)

Şekildeki tuzlu su çözeltisine aynı şartlarda;
I. 10 g NaCl ilave etmek,
II. 20 g H2O buharlaştırmak,
III. 10 g H2O ilave etmek
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı artar?
(Uygulanan işlemler sonucunda çökme olmamaktadır.)CEVAP
B

8) Aşağıda bazı olaylar ve nedenleri verilmiştir.Buna göre bu olaylar ile nedenleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?CEVAP
D

9) Aşağıdakilerden hangisi çözeltilerin koligatif özelliklerine örnek gösterilemez?CEVAP
E

10) Şekildeki çözeltilerin aynı dış basınçta kaynama ve donma noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

CEVAP
E

11) Aşağıda farklı miktarlarda şeker kullanılarak hazırlanan A, B ve C çözeltilerinin altlarında aynı ortamdaki donma noktaları verilmiştir.Buna göre bu çözeltilerin kütlece % derişimleri seçeneklerden hangisi olabilir?CEVAP
C

12) Aşağıdaki grafiklerden hangisi 1 atm basınç altında doymamış tuzlu su çözeltisine ait olabilir?CEVAP
C