Kazanım Testleri

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Karışımlar – 5 (2019-2020)

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Karışımlar
TESTİN ADI:Karışımlar – 5
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Karışımlar – 5 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Yukarıdaki karışımları bileşenlerine ayırmak için karşılarında verilen yöntemlerden hangisi uygun değildir?CEVAP
E

2) Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımları ayırmak için kullanılmaz?CEVAP
D

3)

Şekilde yarı geçirgen bir zarın (membran) bir tarafında kan diğer tarafında özel olarak hazırlanmış bir çözelti dolaştırılıyor. Faydalı maddeler zarın her iki tarafında eşit oranda bulunduğundan bu maddeler zardan geçemez. Fakat zararlı maddeler çözeltide bulunmadığından zarın diğer tarafına geçerler. Böylece kan temizlenmiş olur.
Buna göre anlatılan ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

4) Aşağıdaki karışımları bileşenlerine ayırmak için verilen yöntemlerden hangisi yanlıştır?

CEVAP
C

5) Kaptaki karışımı ayırmak için;I. mıknatıs kullanma,
II. süzme uygulama,
III. sıvı yüzeyinden toplama

yöntemlerinden hangileri kullanılır?CEVAP
E

6) Tabloda bazı maddelerin yoğunlukları verilmiştir.Buna göre,
I. iyot – kil,
II. iyot – naftalin,
III. kil – naftalin

katı-katı karışımlarından hangileri glikoz sıvısında yüzdürülerek ayrılabilir?CEVAP
C

7) X, Y, Z, T ve Q sıvılarının birbiri içinde çözündüğü bilinmektedir. Bu maddelerin kaynama noktaları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.Buna göre hangi iki sıvının oluşturduğu karışım ayrımsal damıtma yöntemiyle en iyi ayrılır?CEVAP
A

8) Aşağıdaki maddelerden hangisinin su ile oluşturduğu karışım süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılamaz?CEVAP
B

9) Aşağıda X, Y ve Z sıvıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.Buna göre, I. Y ve Z karışımı ayırma hunisi ile ayrılabilir. II. X ve Z karışımı yoğunluk farkıyla ayrılabilir. III. X ve Y karışımı ayrımsal damıtma ile ayrılabilir. yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

10) A sıvısı; B sıvısında çözünmekte, C ve D sıvılarında çözünmemektedir. C ve D sıvıları ise birbiri içerinde çözünmemektedir.

Sıvıların yoğunlukları arasında D < C < B < A ilişkisi olduğuna göre bu sıvıların ayırma hunisindeki görünümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
E

11)Aşağıda bazı karışımlar verilmiştir.
I. Demir tozu – bakır tozu
II. Kobalt tozu – demir tozu
III. Nikel tozu – gümüş tozu

Buna göre hangileri mıknatıs ile ayırabilir?CEVAP
C

12) Aşağıdakilerden hangisinde özütleme yöntemi kullanılmaz?CEVAP
D