Kazanım Testleri

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimya Her Yerde – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimya Her Yerde
TESTİN ADI:Kimya Her Yerde – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimya Her Yerde – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
• Bitkisel ya da hayvansal yağların NaOH veya KOH gibi kuvvetli bazlarla tepkimesi sonucu elde edilen yağ asidinin tuzuna – -I – – denir.
• Petrol ve türevlerinin çeşitli kimyasallarla tepkimesinden elde edilen maddelere – – II- – denir.

Yukarıdaki boşluklara hangi seçenekte verilen kavramlar yazılmalıdır?CEVAP
A

2)
I. Sodyum hipoklorit
II. Sodyum klorür
III. Kireç kaymağı

Verilenlerden hangileri hijyen amaçlı kullanılır?CEVAP
D

3)Tabloda sabun ve deterjan arasındaki farklılıklar verilmiştirBuna göre hangisinde hata yapılmıştır?CEVAP
A

4) Aşağıdakilerden hangisi deterjanların temel bileşenlerinden değildir?CEVAP
C

5) Sabun ve deterjanla ilgili olarak;
I. hidrofil ve hidrofob kısım bulundurmaları,
II. kiri temizleme özelliği taşımaları,
III. toprak kirliliğine neden olması

ifadelerinden hangileri ortaktır?CEVAP
B

6) Hijyen amaçlı kullanılan maddelerle ilgili;
I. Çamaşır suyu örnek olarak verilebilir.
II. Dezenfektan olarak adlandırılırlar.
III. İnsan sağlığının korunmasına yardımcı olur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

7) Polimer maddelerin olumsuz yönlerine;
I. Güneş ışığı ve ısı etkisiyle zamanla bozunurlar.
II. Çoğu doğada biyolojik olarak parçalanamazlar.
III. Hafiftirler.

yargılarından hangileri örnek verilebilir?CEVAP
C

8) Polimer atıkların geri dönüşümü ile ilgili;
I. Çevre kirliliğini önler.
II. Ham madde ihtiyacını azaltır.
III. Ülke ekonomisine katkı sağlar.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

9)
I. Kevlar
II. Etilen
III. Kauçuk
IV. Protein

Verilen maddelerden hangileri polimerdir?CEVAP
E

10) Aşağıdaki polimer maddelerden hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir?

CEVAP
C

11) PE maddesiyle ilgili olarak;
I. Polietilen olarak adlandırılır.
II. Boru, naylon poşet yapımında kullanılır.
III. İki farklı monomerin birleşmesiyle oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

12) Aşağıdakilerden hangisi üretimde polimer malzemelerin tercih edilme sebebi değildir?CEVAP
D