Kazanım Testleri

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
TESTİN ADI:Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki tepkimede girenlerin ve ürünlerin miktarları verilmiştirBuna göre tepkimeye giren K maddesi kaç gramdır?CEVAP
C

2) CuO bileşiğinde kütlece % 20 oksijen atomu bulunmaktadır.

Buna göre 60 gram bakırın yeterince oksijenle tepkimesinden kaç gram CuO bileşiği elde edilebilir?CEVAP
C

3)CEVAP
B

4)

Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanabilir?CEVAP
D

5)

Eşit miktarda Ca ve S’den en fazla 45 gram CaS bileşiği elde edildiğine göre hangi elementten kaç gram artarCEVAP
D

6) XY2 ve X2Y3 bileşiklerinin oluşumunda eşit miktarda X elementi kullanılmıştır.

Buna göre XY2 bileşiğinin oluşumunda 5,6 gram Y elementi kullanıldığına göre, X2Y3 bileşiğinin oluşumunda kaç gram Y elementi kullanılmıştır?CEVAP
B

7)CEVAP
E

8)

Buna göre 48 gram S ile yeterince Al’nin tepkimesinden kaç gram Al2S3 bileşiği oluşur?CEVAP
B

9) X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşiğin kütlelerinin, X’in kütlesine bağlı değişim grafiği verilmiştir.Birinci bileşiğin formülü X2Y3 olduğuna göre, ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
A

10)

Buna göre X ve Y’den eşit miktarda alınarak 40 gram XY bileşiği elde edildiğine göre başlangıçta tepkime kabında en az kaç gram madde vardır?CEVAP
E

11)

Yukarıdaki bileşik çiftlerinin hangilerinde eşit miktarda X ile birleşen Y’nin kütleleri arasındaki katlı oran 23’tür?CEVAP
E

12) Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisine Katlı Oranlar Kanunu uygulanamaz?CEVAP
D