Kazanım Testleri

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
TESTİN ADI:Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) 2 mol NO2 gazı için;
I. 2.NA tane molekül içerir.
II. 6.NA tane atom içerir.
III. 60 gramdır

yargılarından hangileri doğrudur?
(N:14 g/mol, O:16 g/mol, NA = Avogadro sayısı)CEVAP
B

2) Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan CO gazı kaç tane atom içerir? (NA = Avogadro sayısı)CEVAP
A

3)
I. 1 tane C atomu 12 akb’dir.
II. NA tane S atomu 1 moldür.
III. 2 mol Al atomu 54 gramdır

Verilen yargılardan hangileri doğrudur?
(C:12 g/mol, Al:27 g/mol, S:32 g/mol, NA= Avogadro sayısı)CEVAP
E

4) 2,408.1023 tane molekül içeren C2H4 gazı kaç moldür?
(Avagodro sayısı : 6,02.1023)CEVAP
B

5) 22 gram CO2 bileşiği ile ilgili;
I. 3,01.1023 tane CO2 molekülü içerir.
II. 0,5 mol moleküldür.
III. N.K’da 11,2 litre hacim kaplar.

yargılarından hangileri doğrudur?
(C:12 g/mol, O:16 g/mol, Avagodro sayısı : 6,02.1023)CEVAP
E

6) 0,5 mol CnH2n+1OH bileşiği 23 gram olduğuna göre n kaçtır?
(H:1 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol)CEVAP
B

7) Aynı şartlarda bulunan 4 gram H2, 8 gram He, 32 gram CH4 gazları için;
I. N.K’da hacimleri,
II. atom sayıları,
III. mol sayıları

niceliklerinden hangileri eşittir?
(H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 g/mol)CEVAP
D

8) 0,25 mol H2XO4 bileşiği 24,5 gram olduğuna göre X’in atom kütlesi kaç g/mol’dür?
(H:1 g/mol, O:16 g/mol)CEVAP
A

9)

Verilen maddelerde bulunan oksijen atomlarının mol sayısının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
(H:1 g/mol, O:16 g/mol, Avogadro sayısı : 6,02.1023)CEVAP
E

10) MgSO4.nH2O bileşiğinin 0,01 molü 2,46 gram olduğuna göre kristal suyunu gösteren formüldeki n sayısı kaçtır?
(MgSO4:120 g/mol, H2O :18 g/mol)CEVAP
E

11)

Yukarıda 2 mol H2O molekülü için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
(H:1 g/mol, O:16 g/mol, NA: Avogadro sayısı)CEVAP
B

12)CEVAP
D