Kazanım Testleri

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 4 (2019-2020)

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
TESTİN ADI:Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Toplam 6,02.1023 tane atom içeren CH4 gazı ile ilgili;

I. 0,2 moldür.
II. 2,4 gram C atomu içerir.
III. 0,8 gram H atomu içerir.

yargılarından hangileri doğrudur?(H:1 g/mol, C:12 g/mol)CEVAP
E

2) 12,8 gram SO2 bileşiği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
(S:32 g/mol, O:16 g/mol, NA=Avogadro sayısı )CEVAP
E

3)CEVAP
D

4)
I. 90 gram H2O
II. 96 gram O2
III. 150 gram C2H6
IV. 220 gram CO2

Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin mol sayısı eşittir?
(H:1g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol)CEVAP
D

5) 256 gram X2O3 bileşiğinde 3,2 mol X atomu olduğuna göre, X’in atom kütlesi kaç g/mol’dür?
(O:16 g/mol)CEVAP
E

6) 3,01.1023 tane X3H6 molekülü 21 gramdır. Buna göre 0,3 mol XH4 bileşiği kaç gramdır?
(H:1 g/mol, Avogadro sayısı:6,02.1023)CEVAP
B

7) 22 gram CO2 gazı ile aynı sayıda atom içeren SO2 gazı kaç gramdır?
(C:12 g/mol, O:16 g/mol, S:32 g/mol)CEVAP
B

8) 0,3 mol CH4 ile 0,6 mol C2H6 gazlarının karışımında toplam kaç tane H atomu vardır? (NA=Avogadro sayısı )CEVAP
D

9)
I. 1,204.1023 tane CO2 gazı
II. N.K’da 3,36 litre CH4 gazı
III. 19,2 gram SO2 gazı

Verilen maddelerin mol sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
(Avogadro sayısı:6,02.1023 , S:32 g/mol, O:16 g/mol)CEVAP
E

10) 8 gram CH4 ve 0,2 mol XY2 gazlarından oluşan karışım 16,8 gramdır. Buna göre X’in atom kütlesi kaçtır?
(Y:16 g/mol)CEVAP
D

11) 0,3 mol H2S ve 3,4 gram XH3 bileşikleri eşit miktarda hidrojen içerdiğine göre X elementinin atom kütlesi kaçtır?
(H:1 g/mol)CEVAP
B

12) N.K’da 11,2 litre hacim kaplayan SO2 ve SO3 gazlarının karışımı 36 gramdır.

Buna göre, karışımdaki SO2 gazı kaç gramdır? (S:32 g/mol, O:16 g/mol)CEVAP
C