Kazanım Testleri

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 5 (2019-2020)

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
TESTİN ADI:Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 5
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 5 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde girenlerin katsayıları toplamı kaç olur?CEVAP
D

2)

Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğine göre x ve y katsayıları seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
A

3)

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimyasal tepkimedir?CEVAP
C

4)CEVAP
D

5) Şekildeki kaplara deney tüplerinde bulunan çözeltiler ekleniyor.Buna göre;
I. 1. kapta asit-baz tepkimesi gerçekleşir.
II. Her iki kapta da kimyasal tepkime gerçekleşir.
III. 2.kapta KI(suda)+AgNO3(suda) → AgI(k)+KNO3(suda) çökelme tepkimesi gerçekleşir.

yargılarından hangileri doğrudur?
(AgI suda çözünmez.)CEVAP
E

6)
I. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
II. 2NH3(g) + O2(g) → 2NO2(g) + H2O(g)
III. 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(s)

Verilen tepkimelerden hangileri sentez (oluşum) tepkimesidir?CEVAP
D

7) Bir öğrenci kimya dersinde 3 ayrı deney yapmış ve bunların sonuçlarını kaydetmiştir.Buna göre öğrencinin yaptığı deneylerde meydana gelen kimyasal tepkimelerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
B

8) Denkleştirilmiş olarak verilen aşağıdaki tepkimelerde O2’nin katsayıları x, y ve z olarak gösterilmiştir.

• CH4 + xO4 → CO2 + 2H2O
• C3H8 + yO2 → 3CO2 + 4H2O
• C3H7OH + zO2 → 3CO2 + 4H2O

Buna göre x, y ve z katsayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
C

9) C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

Verilen tepkime denklemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

10)CEVAP
D

11)

Yukarıdaki tepkimelere göre X, Y ve Z maddeleri seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
A

12)
• Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimelere – -I – – tepkimeleri denir.
• Her asit – baz tepkimesinde – -II – – oluşmayabilir.
• Sentez tepkimeleri – – III- – tepkimeleridir.

Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kavramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur?CEVAP
A