Kazanım Testleri

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 6 (2019-2020)

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
TESTİN ADI:Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 6
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 6 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bileşik oluşturmasına sentez tepkimesi denir.

Buna göre;tepkimelerinden hangileri sentez tepkimesidir?CEVAP
D

2) Al(k) + O2(g) → Al2O3(k) tepkimesi ile ilgili;
I. Yanma tepkimesidir.
II. Tepkime gerçekleşirken ısı enerjisi açığa çıkar.
III. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse Al’nin kat sayısı 4 olur

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

3) Bir miktar CaCO3 katısı HCl çözeltisine atılınca iyi çözünen CaCl2 tuzunun yanı sıra CO2 gazı ve H2O oluşur.

Bu tepkimeyi ifade eden denkleştirilmiş denklem seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
B

4) Aşağıdaki tepkimelerden hangisi analiz tepkimesidir?CEVAP
B

5) X + 4O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(s)

Verilen denkleştirilmiş tepkimede X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

6) Ca(OH)2 çözeltisi ile HCl çözeltisinin karıştırılmasıyla oluşan tepkimeyi ifade eden denklem aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

7)

tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde HNO3’ün katsayısı kaç olur?CEVAP
D

8) Aşağıdakilerden hangisi asit – baz tepkimesidir?CEVAP
A

9) C2H5OH + O2 → CO2 + H2O

tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur?CEVAP
C

10) H2SO4(suda) + 2KOH(suda) → X(suda) + 2H2O(s)

Verilen denkleştirilmiş tepkimede X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

11)

Verilen tepkimelerden hangileri hem sentez hem de yanma tepkimesidir?CEVAP
C

12)

Verilen tepkimede I, II ve III ile gösterilen bileşiklerin cinsi aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır?CEVAP
D