Kazanım Testleri

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 7 (2019-2020)

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
TESTİN ADI:Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 7
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 7 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Al(k) + O2(g) → Al2O3(k)

tepkimesine göre 0,4 mol alüminyum metalinin yeteri kadar oksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram Al2O3 bileşiği oluşur? (O:16 g/mol, Al:27 g/mol)CEVAP
C

2)

tepkimesine göre 48 gram CH4 gazının tamamen yanması sonucu kaç gram H2O oluşur?
(H:1 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol)CEVAP
A

3) 0,4 mol CxHy bileşiği 2 mol O2 gazı ile tam yandığında 1,2 mol CO2 ve 1,6 mol H2O oluşmaktadır.

Buna göre CxHy bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

4)

tepkimesine göre 98 gram H2SO4 ile 40 gram NaOH tepkimesinden kaç gram Na2SO4 oluşur?
(H:1 g/mol, O:16 g/mol, Na:23 g/mol, S:32 g/mol)CEVAP
B

5)

tepkimesine göre 5,4 gram Al’nin, yeteri kadar HCl ile tepkimesi sonucu NK’da kaç litre H2 elde edilir?
(Al:27 g/mol)CEVAP
B

6)

tepkimesine göre H2X’in 0,25 gramı 0,01 mol LiOH çözeltisi ile tam verimle tepkimeye giriyor.

Buna göre X’in mol ağırlığı kaçtır?
(H : 1 g/mol)CEVAP
C

7) 0,25 mol C3H8On bileşiğinin tam yanması için NK’da 112 L hacim kaplayan hava harcandığına göre formüldeki n sayısı kaçtır?
(Havanın hacimce 15’i O2’dir.)CEVAP
B

8)

168 gram MgCO3 katısından yukarıdaki tepkime denklemine göre 66 gram CO2 oluşmaktadır.

Buna göre bu tepkimenin verimi % kaçtır?
(Mg:24 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol, H:1 g/mol)CEVAP
A

9) C ve H’den oluşan organik bir bileşiğin 5,8 gramı yakıldığında NK’da 8,96 litre CO2 oluşuyor.

Buna göre bu organik bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(O:16 g/mol, C:12 g/mol, H:1 g/mol)CEVAP
C

10)

Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
(AgNO3:170 g/mol, KS2:110 g/mol)CEVAP
A

11)

Buna göre tepkimede kaç gram su artmıştır?
(H2O:18 g/mol)CEVAP
C

12) N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

tepkimesine göre 14 gram N2 ile 6 gram H2 gazları kapalı bir kapta tepkimeye giriyor.

Buna göre;
I. N2 sınırlayıcı bileşendir.
II. 3 gram H2 artar.
III. Tepkime sonunda 17 gram NH3 oluşur

yargılarından hangileri doğrudur?
(H:1 g/mol, N:14 g/mol)CEVAP
E