Kazanım Testleri

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 8 (2019-2020)

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
TESTİN ADI:Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 8
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 8 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Kapalı kapta 10’ar litre SO2 ve O2 gazlarının tepkimesinden SO3 gazı oluşmaktadır.

Aynı koşullarda tepkime sonunda kapta kaç litre gaz bulunur?CEVAP
C

2) Mg(k) + O2(g) → MgO(k)

tepkimesine göre eşit kütlede Mg ve O2 elementi alınarak 0,4 mol MgO elde ediliyor.

Buna göre hangi elementin kaç gramı tepkimeye girmemiştir?
(O:16 g/mol, Mg:24 g/mol)CEVAP
D

3)

Buna göre;
I. O2 sınırlayıcı maddedir.
II. KCl artan maddedir.
III. 2 mol KClO3 maddesi oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

4)

Buna göre oluşan Y maddesinin mol kütlesi kaç g/mol’dür?
(N:14 g/mol, H:1 g/mol)CEVAP
A

5)

Buna göre;
I. Sınırlayıcı bileşen H2SO4’tür.
II. Tepkime verimi %50’dir.
III. 0,1 mol S artar.

yargılarından hangileri doğrudur?
(H:1 g/mol, O:16 g/mol, S:32 g/mol)CEVAP
E

6) 8 g CH4 gazının tamamının yakılması için harcanan O2 gazının NK’da hacmi kaç litredir?
(C:12 g/mol, H:1 g/mol)CEVAP
D

7) Fe metalinin 400 gramı açık havada bırakıldığında toplam kütle 96 gram artarak Fe2O3 bileşiği oluşuyor.

Başlangıçtaki Fe metalinin % kaçı oksitlenmemiştir?
(Fe:56 g/mol, O:16 g/mol)CEVAP
D

8)

Tepkimesine göre 40 gram kireç taşı (CaCO3) ısıtıldığında 13,2 gram CO2 gazı açığa çıkıyor.

Buna göre bu tepkimenin % verimi kaçtır?
(Ca:40 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol)CEVAP
C

9)

16,2 gram AI ile 76,2 gram I2 tepkime vermek üzere bir kapta bulunuyor. Gerçekleşen tepkime sonucunda 40,8 gram AlI3 oluştuğuna göre, tepkimenin verimi % kaçtır?
(AI:27 g/mol, I:127 g/mol)CEVAP
D

10)

Buna göre bu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

11)

tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor.
Tepkime sonrası kapta 1,2 mol NaNO3 ve 1 mol Pb(NO3)2 bulunduğu görülüyor.

Buna göre,
I. Sınırlayıcı bileşen Na2CrO4’tür.
II. Başlangıçta 1,4 mol Pb(NO3)2 vardır.
III. Oluşan PbCrO4 1,2 mol atom içerir.
yargılarından hangileri yanlıştır?CEVAP
E

12) C3H8 ve O2 gazları eşit hacimde olup gaz karışımı NK’da 8,96 litredir.

Kapalı bir kapta bu gazların sabit sıcaklıkta tam verimle tepkimesi gerçekleştiriliyor. Buna göre;
I. O2 sınırlayıcı bileşendir.
II. Tepkimede oluşan su 2,88 gramdır.
III. Tepkimeye giren O2 gazı 0,2 moldür
yargılarından hangileri doğrudur?
(C:12 g/mol, H:1 g/mol, O:16 g/mol)CEVAP
E