Kazanım Testleri

10. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Fonksiyonlar – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Fonksiyonlar
TESTİN ADI:Fonksiyonlar – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Fonksiyonlar – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) f = {(a,b),(b,c),(c,d),(d,e)} fonksiyonu veriliyor.

Buna göre f fonksiyonunun tanım kümesi nedir?CEVAP
C

2)

Buna göre f(0) + f(3) kaçtır?CEVAP
C

3)

Buna göre f(a + b + c) kaçtır?CEVAP
D

4) Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarından; f sabit fonksiyon ve g doğrusal fonksiyondur.

f(3) = 2, g(0) = 1 ve g(1) = 2 olduğuna göre f(1) + g(2) kaçtır?CEVAP
B

5) A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinde f sabit fonksiyonu tanımlanıyor.

f(a) = b olduğuna göre a – b en çok kaçtır?CEVAP
D

6)

g(x) fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetrik olduğuna göre g(– 2) kaçtır?CEVAP
E

7) Gerçek sayılar kümesinde tanımlı
f(x) = (m + 3)x2 – 3x + np ve
g(x) = mnx + 5
fonksiyonları veriliyor.

f(x) = g(x) olduğuna göre m + n + p kaçtır?CEVAP
E

8) Uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları için
g(5) = 4
g(x + 1) = 3x · f(x – 1) – x
eşitlikleri veriliyor.

f(x) fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik olduğuna göre f(–3) kaçtır?CEVAP
B

9)

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
D

10) f ve g gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlardır

f(x) = x2 + x – 1 ve g(x) = 2x – 1

olduğuna göre (3f – 2g)(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

11) f ve g gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlardır.

(f – f · g) (x) = x – x2
(f + f · g) (x) = x2 + x – 2

olduğuna göre g(3) kaçtır?CEVAP
E

12) Aşağıdaki tabloda bir marketin aylık geliri ile bu markette çalışan Ali’nin aynı ayda aldığı maaş arasında doğrusal ilişki verilmiştir.Buna göre Ali’nin aylık maaşını marketin gelirine bağlı hesaplamak için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
A