Kazanım Testleri

10. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Fonksiyonlar – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Fonksiyonlar
TESTİN ADI:Fonksiyonlar – 2
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Fonksiyonlar – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Buna göre f fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

2)

fonksiyonu veriliyor.
f(6) = f(7) olduğuna göre
I. f(11) = f(12)’tir.
II. f(23) = f(30)’tir.
III. f(16) = f(17)’tir.

eşitliklerinden hangileri doğrudur?CEVAP
C

3)

Yukarıda f doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

f(– 4) = – 2 olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?CEVAP
C

4)

Yukarıda f doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre y = f(–x + 2) fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

5)

Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre f(x + 1) = 0 denklemini sağlayan x gerçek sayılarının toplamı kaçtır?CEVAP
A

6)

Grafiği verilen f fonksiyonu ile ilgili olarak
I. Tanım kümesi [– 3, 3)’tür.
II. Görüntü kümesi R – {– 1}’dir.
III. f(1) = 0 ve f(– 2) = 0’tir.
IV. Bire birdir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?CEVAP
B

7)

Yukarıda f(x) = ax3 + bx2 + cx + d fonksiyonunun grafiği veriliyor.

Buna göre a + c kaçtır?CEVAP
A

8)

Yukarıda verilen grafik A ve B musluklarından akan su miktarının zamana göre değişimini göstermektedir.

Hacmi 100 litre olan boş bir su deposunu doldurmak için A musluğu ve boşaltmak için B musluğu aynı anda 5 saat boyunca açılırsa deponun yüzde kaçı boş kalır?CEVAP
D

9)

Yukarıda iki öğrencinin okudukları sayfa sayılarının zamana göre değişimlerini gösteren f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.

Buna göre kaç dakika sonra iki öğrencinin okudukları toplam sayfa sayısı 140 olur?CEVAP
D

10)

Yukarıda iki ağacın boylarının yıllara göre değişimlerini gösteren f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.

Buna göre ağaçlar dikildikten kaç yıl sonra boyları birbirine eşit olur?CEVAP
E

11)

CEVAP
A

12)

CEVAP
A