Kazanım Testleri

10. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Fonksiyonlar – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Fonksiyonlar
TESTİN ADI:Fonksiyonlar – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Fonksiyonlar – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Yukarıda grafikleri verilen fonksiyonlardan hangileri gerçek sayılar kümesinde bire bir değildir?CEVAP
D

2) A = {- 5, – 4, – 3, 3, 4, 5} olmak üzere f : A $ A’ya fonksiyonu bire birdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
f(- 3) + f(- 4) + f(- 5)
toplamının alabileceği değerlerden biri olamaz?CEVAP
B

3)

Yukarıda gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen tanım ve değer kümeleri için f(x) fonksiyonu,
I. [0, 13] ” [– 3, 3], bire birdir.
II. [0, 13] ” [– 3, 3], örtendir.
III. (7, ∞) ” (– 3, ∞), bire bir ve örtendir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
D

4) f, g ve h gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlardır.

f(x) = 3x + 2
g(x) = – x + 1
h(x) = 2x – 4

olduğuna göre (fogoh)(2) kaçtır?CEVAP
E

5) f ve g gerçek sayılar kümesinde tanımlı iki fonksiyondur.

f(x) = x – 3
(fog)(x) = 2x + 1

olduğuna göre g(x – 1) fonksiyonunun kuralı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

6) Uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları içinolduğuna göre g(5) kaçtır?CEVAP
D

7) f ve g gerçek sayılar kümesinde tanımlı iki fonksiyondur.

f(x + 2) = 2x + 3 ve
g(x – 3) = x + 1

olduğuna göre (fog)(1) + (gof)(1) kaçtır?CEVAP
A

8)CEVAP
B

9) R – {– 1, 1} kümesinde tanımlı
f(x) = x2 ve g(x) = x – 1
fonksiyonları veriliyor.

CEVAP
C

10) Aşağıda gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.Buna göre
(fog)(–20)+(fog)(–19)+(fog)(–18)+…+(fog)(18)+(fog)(19)+(fog)(20) değeri kaçtır?
CEVAP
B

11)

Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre (fofof)(–2) kaçtır?CEVAP
E

12)

Yukarıda [–1, 4] aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre _ _ fof x i i – = 1 2 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?CEVAP
C