Kazanım Testleri

10. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Katı Cisimler – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Katı Cisimler
TESTİN ADI:Katı Cisimler – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Katı Cisimler – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları 3, 4 ve 5 sayıları ile orantılıdır.

Bu prizmanın hacmi 7500 cm3 olduğuna göre toplam yüzey alanı kaç santimetrekaredir?CEVAP
D

2)CEVAP
D

3)CEVAP
E

4)CEVAP
E

5)CEVAP
A

6) Taban kenarının uzunluğu 10 cm ve yan yüzlerini oluşturan ikizkenar üçgenlerin eş kenarlarından birinin uzunluğu 5√5 cm olan kare dik piramidin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?CEVAP
D

7)CEVAP
C

8)CEVAP
A

9) Tabanı eşkenar üçgen olan düzgün dik piramidin yanal yüzleri taban ile 60° lik açı yapmaktadır.

Tabanının bir kenar uzunluğu 8√3 cm olduğuna göre piramidin hacmi kaç santimetreküptür?CEVAP
E

10) Yüzey alanı 36√3 cm2 olan düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç santimetreküptür?CEVAP
B

11)

Şekil I’de taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 4 cm, yüksekliği 8 cm olan kare dik prizma şeklindeki tahta, taban köşegenleri boyunca Şekil II’deki gibi iki eş parçaya ayrılıyor.Bu parçalar yan yana konularak şekil III’teki gibi dik üçgen dik prizma elde ediliyor.

Şekil III’te oluşturulan bu cisim Şekil I’deki cisimle karşılaştırıldığında Şekil III’teki cisimle ilgili aşağıdaki “ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

12)

Bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan küpte K, L, M, N bulunduğu ayrıtların orta noktalarıdır.

Buna göre üçgen prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?CEVAP
B