Kazanım Testleri

10. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Polinomlar – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Polinomlar
TESTİN ADI:Polinomlar – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Polinomlar – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

ifadesi bir polinom belirttiğine göre n’nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?CEVAP
C

2)

polinomu sabit polinom olduğuna göre P(205) kaçtır?CEVAP
C

3)

polinomu sıfır polinom olduğuna göre k kaçtır?CEVAP
E

4)CEVAP
C

5) P(x) ikinci dereceden bir polinomdur.

Buna göre P(x) + P(-x ) polinomu aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?CEVAP
B

6)

Buna göre P (x).Q(x) polinomunun x5 li teriminin katsayısı kaçtır?CEVAP
A

7)

Buna göre P(x) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?CEVAP
B

8)CEVAP
A

9)CEVAP
A

10) P(x) polinomunun x + 2 ile bölümünden kalan 1, x – 3 ile bölümünden kalan 16 olduğuna göre P(x) polinomunun x2 – x – 6 ile bölümünden kalan nedir?CEVAP
D

11)CEVAP
E

12) P(x) ve Q(x) polinomları için

CEVAP
D