Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
TESTİN ADI:Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Osmanlı Devleti’nde terzilik yapan Hasan Efendi, Kapalı Çarşı’dan peşin para ile sipariş ettiği ürünü alamayınca durumu “Kadı” efendiye şikayet etmiş ancak sorunu çözülmeyince de Topkapı Sarayındaki Divanıhümayunda hakkını aramış ve böylece adaletin gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Bu duruma bağlı olarak Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?CEVAP
B

2) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Erken ve Klasik Dönemi’nde gelişme gösteren sanat dallarından biri değildir?CEVAP
C

3) Osmanlı Devleti’nde kamuya hizmet etmek için yapılan mimari eserler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?CEVAP
E

4) Mimar Sinan’ın “Çıraklık”, “Kalfalık” ve “Ustalık” eserleri olarak bilinen camilerin isimleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?CEVAP
D

5) Osmanlı bilim insanları ve onların çalışma yaptıkları alanlarla ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?CEVAP
E

6) Osmanlı Devleti’nden günümüze çok sayıda el yazması eser bozulmadan kalmıştır.

Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?CEVAP
C

7) Osmanlı Devleti’nde vakıflar aracılığı ile;
• İhtiyacı olan tüccarlara kredi sağlanmıştır.
• Şifahane ve medreseler yaptırılmıştır.
• Sınırlar içinde iskân faaliyetleri desteklenmiştir.
• Yollar ve çeşmeler yaptırılmıştır.

Verilenlere göre vakıfların aşağıdaki alanlardan hangisinde hizmet verdiği söylenemez?CEVAP
E

8) Osmanlı Devleti’nde;
● İstanbul’un fethinden sonra yaptırılan Topkapı Sarayı, mimarinin en güzel örneklerindendir.
● Sosyal hizmetler amacıyla yapılan Kürkçü Hanı, Yeni Han gibi hanlar da sivil mimari örneklerindendir.
● Anadolu ve Rumeli Hisarı gibi yapılar ise askerî mimariye örnektir.

Yalnız bu bilgilere göre Osmanlı mimarisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
A

9) Osmanlı dinî mimarisi içerisinde önemli eserler arasında yer alan aşağıdaki camilerden hangisi İstanbul’da yer almaz?CEVAP
B

10) Osmanlı şehir planlamasında önemli bir yere sahip olan bu yapılar Edirne, Amasya ve İstanbul gibi şehirlerin Osmanlı kimliği kazanmasında önemli rol oynamıştır.Bu tip yapılar genellikle bir camiyi merkez alan kütüphane, han, hamam vb. yapıları da içerisinde barındıran kompleks bir yapı özelliği göstermiştir.

Verilen bilgide bazı özelliklerine değinilen Osmanlı mimari yapısı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır?CEVAP
D

11) Osmanlı halkının eğlencelerinde saraydaki törenler ve önemli günler de etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi halkın eğlenmesine imkân sağlayan saray merasimlerinden biri değildir?CEVAP
E

12)
• Türkçenin büyük bir devlet dili olmasına zemin hazırlamıştır. • Birçok eserin yapılmasına öncülük ettiği için “Ebü’l-Hayrat” diye anılmıştır.
• Danişmendnâme ve Kâbusnâme adlı eserleri Türkçeye tercüme ettirmiştir

Verilen bilgilerde Osmanlı padişahlarından hangisinden bahsedilmiştir?CEVAP
B