Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
TESTİN ADI:Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Kayı Boyu, küçük bir beylik yapılanması içinde iken kısa sürede ülke sınırlarını büyüterek Osmanlı Devleti’ni kurmuş ve imparatorluk hâline getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?CEVAP
D

2) Osman Bey ele geçirdiği yerde kuracağı yönetimi belirlerken “Ahiler”in desteğini almıştır.

Osman Gazi’nin bu tutumunda aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?CEVAP
A

3) Osmanlı Devleti, Trakya’da ve Balkanlarda fetih politikası izleyerek bu coğrafyalara hükmetmiştir.
Osmanlı Devleti Balkanlardaki fetih sürecinde;
I. iskân,
II. cihat,
III. istimalet
politikalarından hangilerini uygulamıştır?CEVAP
E

4) Osmanlı Devleti, iskân siyaseti ile Balkanlarda fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk nüfusunu yerleştirerek onlara kullanmaları için toprak vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi iskân siyaseti ile ulaşılmak istenen hedeflerden değildir?CEVAP
A

5) XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’da feodalite rejimi hüküm sürmekteydi. Sırplar ve Bulgarlar Bizans aleyhine sınırlarını genişletiyordu. Katolik Macarlar, Ortodoks Balkan devletlerini mezhep değiştirmeye zorluyordu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

6)
I. Bizans İmparatorluğu
II. Memlükler
III. Altınordu Devleti

Yukarıdaki devletlerden hangileri Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile eş zamanlı olan devletlerdendir?CEVAP
E

7) 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuş ve Anadolu’da kurulan Türk Beylikleri, Türkiye Selçuklu Devleti’nin yerini alma mücadelesine girişmişlerdir. Osmanlı Beyliği, Türk Beylikleri arasındaki bu mücadeleye karışmayarak yönünü Bizans’a çevirmiştir. Uyguladığı bu politika ile Anadolu’da esnaf teşkilatı olan Ahilerin desteğini almıştır.

Yalnız bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
A

8) Bizans sınırında bir uç beyliği olarak kurulanOsmanlı Beyliği’ni kısa sürede bir devlet hâline getiren Osman Bey’in, Türk töresine uygun olarak fethedilen yerleri fetheden kişiye dirlik olarak vermesinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?CEVAP
B

9) Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu ve Avrupa’da bulunan devletlerden biri değildir?CEVAP
A

10) Osmanlı Devleti kuruluşunun ilk yıllarında Bizans İmparatorluğu ile savaşlar yapmış, Balkanlara geçtikten sonra ise savaşlarını genelde haçlılara karşı yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Bizans imparatorluğu ile yaptığı savaşlardandır?CEVAP
B

11)
I. Koyunhisar Muharebesi
II. Palekanon Muharebesi
III. İznik’in Fethi

Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin Osman Bey döneminde meydana geldiği söylenemez?CEVAP
B

12)
I. Bursa’nın Fethi
II. Palekanon Muharebesi
III. Koyunhisar Muharebesi
IV. İznik’in Fethi

Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde meydana gelen gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir ?CEVAP
C