Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
TESTİN ADI:Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’da yaşanan;
I. kralların otoritesinin zayıf olması,
II. derebeylik (feodalite) rejiminin bulunması,
III. Katolik ve Ortodokslar arasında mücadele yaşanması

gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’ne karşı güçlü bir direncin oluşmamasında etkilidir?CEVAP
E

2) Osmanlı hükümdarı I. Murat, Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı’yı alırken Hamitoğullarından ise Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Seydişehir ve Isparta’yı almıştır.

Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti’nin genişleme siyaseti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?CEVAP
B

3) Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetih faaliyetlerini hızlandıran savaşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?CEVAP
E

4) Osmanlı Devleti’nin iskân siyasetini uygulamasının sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?CEVAP
B

5) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin iskân siyasetini kolaylaştırmak için yaptığı faaliyetlerden biri değildir?CEVAP
C

6) Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarında kullanılan yerleşim yeri adları Anadolu’daki boyların veya bazı yerlerin isimlerini taşır: Canikli, Geredeli, Saruhanlı, Oğuzlar, Menteşeli, Balabanlı, Tatarlar. . .

Osmanlı Devleti’nde görülen bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?CEVAP
A

7) Osmanlı Devleti, Anadolu’daki beylikleri egemenliği altına alarak;
I. Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak,
II. İslam dünyasının dinî liderliğini ele geçirmek,
III. cizye ve haraç gelirlerini çoğaltmak
düşüncelerinden hangilerine ulaşmayı amaçlamıştır?CEVAP
A

8) “Osmanlı Devleti, Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurma faaliyetlerini – – – – zamanında başlatmış ve ilk olarak da – – – – beyliğini topraklarına katmıştır.”

Yukarıda verilen cümledeki boşluklara gelecek kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
A

9) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için son verdiği beyliklerden değildir?CEVAP
C

10) Bizanslı tarihçi Dukas’ın II. Murat hakkında “Halka karşı daima alçak gönüllü ve ihtiyaç sahiplerine karşı cömert idi. Bu lütuflarını yalnız kendi dininden olanlara değil Hristiyanlara da gösterirdi. Hristiyanlarla yaptığı antlaşmaların hükümlerine uyardı.’’ demiştir.

Buna göre Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde;
I. sosyal devlet anlayışını benimseme,
II. istîmâlet anlayışına sahip olma,
III. egemenliğini dinî güce dayandırma

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
C

11) Osmanlı Devleti, hükmettiği yerlerdeki halka Avrupa Hristiyanlığı’na tanınan hak ve özgürlüklerden daha fazla hak vererek onları daha iyi idare etmiştir.

Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu politika aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?CEVAP
D

12) Balkanlarda Türk hâkimiyetinin kurulmasında etkili olan;
I. Varna,
II. Sırpsındığı,
III. Birinci Kosova
savaşlarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D