Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
TESTİN ADI:Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) 1402’de Osmanlı ve Timur Devleti arasında yapılan Ankara Savaşı’nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?CEVAP
D

2) Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’nı kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?CEVAP
E

3) Ankara Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi Anadolu’da Türk siyasi birliğinin parçalandığının kesin kanıtıdır?CEVAP
B

4) Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?CEVAP
E

5) Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

6) Osmanlı Devleti’nde “Fetret Devri (1402-1413)” olarak adlandırılan dönemin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?CEVAP
E

7) 1402 Ankara Savaşı sonrası Yıldırım Bayezid esir düşmüş bir süre sonrada ölmüştür. Bunun sonucunda devlet parçalanma durumuna gelmiş şehzadeler arasında mücadele başlamış ve Fetret Devri yaşanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Fetret Devri’nde taht mücadelesi veren şehzadelerden biri değildir?CEVAP
E

8) Osmanlı Devleti’nde ilk dinî ve sosyal boyutlu isyan hareketi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

9) Osmanlı Devleti Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla;
I. barış politikası,
II. satın alma politikası,
III. savaş politikası,
IV. evlilik politikası

politikalarından hangilerini uygulamıştır?CEVAP
E

10) Timur, Ankara Savaşı sonrası Anadolu beyliklerini yeniden kurarken en geniş hâkimiyet alanını Karamanoğulları Beyliği’ne vermiştir.

Timur’un bu politikayla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

11) Osmanlı Devleti’nin “Beylikten Devlete” geçiş sürecinde (1300-1453) batı sınırları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

12) Aşağıdakilerden hangisi Çelebi Mehmet Dönemi olaylarından biri değildir?CEVAP
D