Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
TESTİN ADI:Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Osmanlı Devleti’nde “Kapıkulu Askerleri” olarak adlandırılan askerî birliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?CEVAP
C

2) Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özelliklerinden biri değildir?CEVAP
A

3) Osmanlı Devleti’nde üç yıl üst üste toprağını ekmeyenlerin dirlikleri elinden alınarak başkasına verilmiştir.

Osmanlı Devleti’ndeki bu uygulama aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik değildir?CEVAP
B

4) Avrupa’da, feodalite sistemi içerisinde köle-çiftçi sınıfı görülürken Osmanlı Devleti’nde uygulanan tımar sistemi içerisinde böyle bir yapı oluşmamıştır.

Tımar sisteminin uygulandığı Osmanlı Devleti’nde feodal bir yapı oluşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

5)
I. Üretimde süreklilik sağlanması
II. Atlı askerî birlik yetiştirilmesi
III. Merkezî otoritenin güçlenmesi
IV. Gelirlerin doğrudan hazineye aktarılması

Yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin faydalarındandır?CEVAP
C

6) Aşağıdaki teşkilatlanmalardan hangilerinin birbirine benzediği söylenemez?CEVAP
E

7)
I. Cebelü yetiştirme
II. Vergi toplama
III. Köylüyü yargılama
IV. Toprağın işletilmesini sağlama

Yukarıdakilerden hangileri tımar sahibinin yetkilerindendir?CEVAP
E

8) Orhan Bey döneminde oluşturulan daimî ordu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

9)
• Osman Bey döneminde savaş zamanı eli silah tutanlar savaşa giderdi.
• Orhan Bey zamanında, düzenli bir ordu kurulmuştur.
• I.Murat zamanında Kapıkulu Ocağı kurulmuştur.
Buna göre;
I. Donanma birlikleri kurulmuştur.
II. Osman Bey zamanında sistemli bir askerî yapı yoktur.
III. Zaman içerisinde askere duyulan ihtiyaç giderek artmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C

10) Osmanlı Devleti bazı topraklarının gelirlerini, belirli bir süreyle hizmet karşılığı olarak askerlerine ve memurlarına vermiştir. Tımar sahipleri devletin toprağını en verimli şekilde işletmek ve sorumluluğu altındaki askerlere bakmak zorundaydı. Tımar sahibi askerlerine harcama yapıp vergilerini de ödedikten sonra kalan parayı kendisine alırdı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
D

11) Osmanlı Devleti iktisadi anlayışında tımar toprakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

12) Osmanlı Devleti’nde yönetenler grubunda yer alan “seyfiye” kılıç sahibi anlamına gelir ve askerî sınıfı temsil ederdi.

Aşağıda verilen Osmanlı devlet görevlilerinden hangisi “seyfiye” sınıfının temsilcilerinden biri değildir?CEVAP
E