Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler – 2 (2019-2020)

10. Sınıf [DERS] Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
TESTİN ADI:Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Osmanlı Devleti’nde “Pençik Sistemi”nin uygulanmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

2) Osmanlı Devleti’nde “Altı Bölük” olarakta isimlendirilen Osmanlı askerî birliği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

3) Orhan Bey döneminde artan asker ihtiyacını karşılamak üzere Türklerden oluşan – – – – birlikleri kuruldu. I. Murat döneminde ortaya çıkan ihtiyaç sonucunda Hristiyan çocuklarının devşirilip orduya alınmasıyla – – – – oluşturuldu.

Paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?CEVAP
C

4) Devşirme kanunu ile Hristiyan çocukların bir kısmı kapıkulu askeri yapılmıştır. İçlerinden saraya alınanlar enderundaki eğitimden sonra sadrazamlık gibi kadrolara getirilmişlerdir. Başlangıçta sadece Balkanlarda uygulanan kanun XV. yüzyıl sonlarından itibaren Anadolu’da da uygulanmıştır. Devşirme yapılacak bölgede, öncelikle çocuklarının devşirilmesini isteyen ailelerin çocukları değerlendirilmiştir. Kanuna göre iki ve daha fazla çocuğu bulunanların sağlıklı olan çocuğu tercih edilmiştir

Bu bilgilere göre devşirme sistemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
E

5)
I. Pençik ve devşirme uygulamaları ile oluşturulmaları,
II. Üç ayda bir ulufe almaları,
III. Piyade ve süvari birliklerinden oluşmaları

Verilenlerden hangileri kapıkulu askerlerinin özelliklerindendir?CEVAP
E

6) Kuruluşunun ilk yıllarında Osmanlılar, sefere gidileceği zaman gazilerden oluşan aşiret kuvvetleri, alperenler ve akıncıların tellallar vasıtasıyla bir yerde toplanmasını sağlarlardı. Savaş bitince bu kuvvetler dağılır ve herkes işinin başına dönerdi. Osmanlıların ilk fetihlerini gerçekleştirenler bu uç kuvvetleri idi.

Bu bilgiler Osmanlı Devleti kuruluş dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?CEVAP
A

7) Osmanlı Devleti’nde kurulan aşağıdaki askerî birimlerden hangisi Türk-İslam devletlerindeki gulam ordusuna benzer nitelikler taşımıştır?CEVAP
A

8) Yeniçeri Ocağına asker yetiştirmek için kurulan Acemi Oğlanlar Ocağı I. Murat zamanında kurulmuştur. Pençik Kanunu çıkarılarak esirlerden yararlanma yoluna gidilmiştir. Bu kanuna göre savaş esiri olan Hristiyan çocukların beşte biri devletin olacaktır. Bu çocuklar kısa bir eğitim gördükten sonra Yeniçeri Ocağına alınıyordu. Ancak bu durumun sıkıntıları görülünce, çocuklar ilk olarak Türk ailelerin yanına verilmiş ve burada eğitilmişlerdir.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
E

9) Yeniçeri Ocağının en büyük komutanı olan Yeniçeri ağasının ocakla ilgili işleri görmek üzere kurduğu divan aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

10) Gayrimüslim ailelerden devşirme yoluyla alınan çocuklara askerî eğitim ilk olarak hangi birimde verilmiştir?CEVAP
A

11) Acemi Ocağında dinî, ilmî ve askerî eğitimden geçirilen devşirmelerin Yeniçeri Ocağına alınmaları aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?CEVAP
B

12) Osmanlı ordusunun iki önemli kolundan biri olan Kapıkulu Askerleri; Piyadeler ve Süvariler olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Kuruluş devrinde Kapıkulu Piyadeleri; Acemi Ocağı, Yeniçeriler, Cebeciler, Topçulardan oluşmaktayken yükselme devrinde bu birliklere, Top Arabacıları, Lağımcılar, Humbaracılar ve Bostancılar katılmıştı. Kapıkulu Süvarilerinde ise kuruluş döneminde Silahtarlar ve Sipahiler varken, yükselme döneminde Sağ ve Sol Ulufeciler ile Sağ ve Sol Garipler ilave edilmiştir.

Bu bilgilere göre;
I. Devletin büyümesiyle birlikte yeni askerî birlikler kurulmuştur.
II. Sağ ve Sol Ulufeciler savaş sırasında sancakları korumuşlardır.
III. Osmanlı’nın ilk dönemlerinde düzenli bir ordusu yoktur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
A