Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – 1(2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595)
TESTİN ADI:Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İstanbul taşıdığı askerî, siyasi, ekonomik ve dinî önem sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde kuşatılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin, İstanbul’u fethetmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?CEVAP
A

2) Osmanlı Devleti’nin İpek ve Baharat Yollarının denetimini sağlamasına rağmen istediği ekonomik kazancı sağlayamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

3) Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra Ortodokslara din ve vicdan hürriyeti tanıyararak Fener Rum Patrikhanesinin varlığını korumasına izin vermiştir. Papa, bunun üzerine: “Asıl fetih şimdi gerçekleşti.” sözlerini söylemiştir.

Papa, “Asıl fetih şimdi gerçekleşti.” sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?CEVAP
B

4) İstanbul’un fethi sürecinde ateşli silahlar geliştirilerek büyük toplar döktürülmüştür.

İstanbul’un fethi sürecinde yaşanan bu tecrübe dünya tarihi açısından aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olmuştur?CEVAP
A

5) Aşağıdakilerden hangisi 1453’te Osmanlı Devleti’nin Bizans’ı kuşatırken yaptığı hazırlıklardan değildir?CEVAP
B

6) İstanbul’un fethi için Yıldırım Bayezid Dönemi’nde – – – – , Fatih Dönemi’nde ise – – – – yaptırılmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
B

7) Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul alınmış ve Bizans İmparatorluğu’na son verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Bizans İmparatorluğu’nun canlandırılmasına mani olmak için fethedilen yerlerdir?CEVAP
C

8) Dünyanın en büyük fetihlerinden biri olan İstanbul’un fethi, gerek Türk ve İslam tarihi açısından, gerekse Dünya tarihi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sadece Türk tarihi ile ilgili sonuçlarından biri değildir?CEVAP
D

9) Bizans Devleti’nin en yüksek dereceli memurlarından biri olan Notaras: “İstanbul’da Türk sarığı görmek, Kardinal külahı görmekten daha iyidir.’’ demiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. Bizans’ın Türk dostu olması,
II. Osmanlı Devleti’nin hoşgörü politikası,
III. Katoliklerin IV. Haçlı Seferi esnasında zulüm yapması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
D

10) İstanbul’un fethinin aşağıda verilen sonuçlarından hangisinin Avrupa’nın siyasal yapısında bir değişime neden olduğu söylenebilir?CEVAP
E

11) İstanbul’un fethi Türk ve Dünya tarihi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur.
İstanbul’un fethedilmesi;
I. Coğrafi Keşifler,
II. Rönesans,
III. Reform

gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmuştur?CEVAP
C

12) İstanbul’u fethetmek için Fatih Sultan Mehmet pek çok hazırlık yapmıştır. Buna karşılık Bizans İmparatorluğu da boş durmamış, bin yıllık birikimini kullanarak savunma hazırlıkları yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Bizans İmparatorluğu’nun kuşatmaya karşı yaptığı hazırlıklardan biri değildir?CEVAP
A