Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595)
TESTİN ADI:Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Safevilerin, Anadolu’da Şii propagandası yaparak Şahkulu isyanını başlatması Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri bozarak Çaldıran Savaşı’nın yapılmasına sebep olmuştur.

Bu duruma bağlı olarak Osmanlı – Safevi ilişkileri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?CEVAP
A

2) Osmanlı ve Memlûk Devleti arasındaki ilişkilerin bozulmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?CEVAP
E

3) Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?CEVAP
D

4) I. Selim Dönemi’nde yapılan Mısır seferi sonucunda halifelik Osmanlı hanedanına geçmiştir.

Halifelik makamının Osmanlı hanedanına geçmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili değildir?CEVAP
C

5) Yavuz Sultan Selim’in sekiz yıllık saltanatı süresince yaptığı sefer ve savaşlar aşağıdaki tarih şeridinde gösterilmiştir.Buna göre:
I. I. Selim, doğu yönünde bir fetih siyaseti izlemiştir.
II. İslamiyet’in yayıldığı alan genişlemiştir.
III. Kuzey Afrika’nın fethi tamamlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
A

6)
I. Anadolu’da Türk siyasi birliği kesin olarak sağlandı.
II. Doğudaki Şii tehlikesi önlendi
III. Baharat Yolu Osmanlı Devleti’nin eline geçti.


Yavuz Sultan Selim Dönemi’ne ilişkin verilen gelişmeler ile bu gelişmelere neden olan savaşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

CEVAP
D

7) Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde İran ve Mısır seferleri ile İpek ve Baharat Yolları ele geçirilmesine rağmen Osmanlı bu yollardan yeteri kadar istifade edememiştir

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel sebebidir?CEVAP
C

8) Aşağıdakilerden hangisi Memlûkların, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferine çıkmasına neden olan tutumlarından biri değildir?CEVAP
B

9) Aşağıda 1453-1520 yılları arasında Osmanlı Balkan sınırlarını gösteren harita verilmiştir.Verilen haritada I, II ve III ile gösterilen yerler “Mora, Sırbistan ve Eflak” ile sırasıyla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?CEVAP
A

10) Fatih Sultan Mehmet’in batı ülkelerinden; Yavuz Sultan Selim’in ise doğu ülkelerinden Osmanlı sarayına çok sayıda bilim, kültür ve sanat insanını getirmesi ;
I. Osmanlı sanatında farklı kültürlere ait izlerin görülmesi,
II. bilim, kültür ve sanat alanındaki gelişmelerin hızlanması,
III. Avrupa’da “Rönesans” hareketinin başlaması

gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?CEVAP
C

11) Aşağıdakilerden hangisi I. Selim tahta geçtiğinde var olan siyasal, sosyal ve dinî şartlar ile ilgili doğru bir bilgi değildir?CEVAP
A

12) I. Süleyman (Kanuni) Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olduğunun belirtisi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?CEVAP
B