Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – 5 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595)
TESTİN ADI:Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – 5
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – 5 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) XVI. yüzyılda Portekiz’in Basra Körfezi ve Kızıl Denizi ele geçirerek Baharat Yolu’nu tehdit etmesi üzerine Hint Müslümanları Kanuni’den halife olarak kendilerine yardım etmelerini istemişlerdir.
Bu bilgi Osmanlı Devleti’nin bölgeye yardımında;
I. ekonomik,
II. dinî,
III. demografik

nedenlerinden hangilerini gözettiğini gösterir?CEVAP
C

2) 1538 tarihli Preveze Deniz Savaşı’nın sonuçlarından hangisi Osmanlı maliyesini doğrudan güçlendirmiştir?CEVAP
A

3)
I. Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş taşınması
II. İpek ve Baharat Yolu’nun önemini kaybetmesi
III. Avrupa’da burjuva sınıfının güçlenmesi

Coğrafi keşiflerin yukarıdaki sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti’ni doğrudan olumsuz etkilemiştir?CEVAP
C

4) Kanuni Sultan Süleyman döneminde önemli Akdeniz kıyıları ve limanları Osmanlıların eline geçmiş, deniz savaşları kazanılmış, fetihler gerçekleştirilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti Akdeniz’de üstünlüğü ele geçirmiş ve denizlerde hiç olmadığı kadar güçlenmiştir.
Osmanlı Devleti’nin Kanuni döneminde denizlerde güçlenmesinde;
I. başarılı Türk denizcilerinin yetişmesi,
II. dönemin modern ve güçlü gemilerinin Osmanlılar tarafından yapılması,
III. Hint deniz seferlerinin düzenlenmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
C

5) Coğrafi Keşiflerin aşağıda verilen sonuçlarından hangisi Osmanlı Devleti’ni doğrudan olumsuz etkilemiştir?CEVAP
B

6) I. Süleyman Devri’nde Şarlken, Avrupa’da siyasi birlik oluşturmayı ve Akdeniz’e hâkim olmayı amaçlıyordu. Bu amaçla Venedik’le güç birliği yapıyor ayrıca Safeviler ile Osmanlı aleyhine ittifak teşebbüslerinde bulunuyordu.

I. Süleyman, Alman imparatorunun bu siyasetine karşı aşağıdaki Avrupalı devletlerden hangisini Almanya’ya karşı destekleyerek kendi yanına çekmeyi hedeflemiştir?CEVAP
C

7) Aşağıda verilen olaylardan hangisi sonuçları ile düşünüldüğünde I. Süleyman Devri’nde Osmanlı donanmasının Avrupa karşısında önemli bir güç olduğuna kanıt olarak gösterilemez?CEVAP
E

8) Osmanlı Devleti XVI. yüzyılda Akdeniz’deki İspanyol tehdidine karşı aşağıdaki hangi Avrupa devletleriyle yakınlaşmıştır?CEVAP
B

9) Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirdiği Hint Deniz Seferleri’nin başarısız olmasında;
I. seferlere gereken önemin verilmeyişi,
II. coğrafi bilgi eksikliği,
III. Osmanlı gemilerinin okyanuslara dayanıklı olmaması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
E

10) Aşağıdakilerden hangisinin XV. yüzyıl’da Avrupalılar tarafından keşfedilmesiyle Akdeniz ticareti önemini kaybetmeye başlamıştır?CEVAP
C

11)
I. Kuzey Afrika’daki İspanyol kolonilerine son verme
II. Mısır ve Kızıldeniz yönünden Afrika içlerine kadar ilerleme
III. Hint Deniz Seferlerini düzenleme

Osmanlı Devleti Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmak için yukarıdaki faaliyetlerden hangilerini uygulamaya koymuştur?CEVAP
E

12) 1525 yılında hazırladığı raporla Portekizlilerin Hint Okyanusu’ndaki faaliyetlerinin Osmanlı ticari gelirlerini iyice azalttığını vurgulayan ve Osmanlı Devleti’nin Kızıldeniz’e tamamen hâkim olması gerektiği üzerinde duran Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D