Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
TESTİN ADI:Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I. Din
II. Mezhep
III. Dil

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Millet Sisteminin dayandığı esaslardan biri değildir?CEVAP
C

2) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Millet Sisteminin özellikleri arasında yer almamaktadır?CEVAP
A

3) Osmanlı Devleti’nde kuruluştan itibaren Müslüman Türkler ile gayrimüslimler birlikte yaşamıştır. Ancak devlet ile gayrimüslim halk arasındaki ilişkilerin hukuki bir zemine oturtulması XV. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir.

Osmanlı Devletinde gayrimüslim halk ile olan ilişkiler aşağıdaki padişahların hangisi döneminde hukuki zemine oturtulmuştur?CEVAP
B

4)
I. Mecusi
II. Yahudi
III. Hristiyan

Osmanlı Devletinde yukarıdaki dinî topluluklardan hangileri “ehl-i kitap” olarak kabul edilmiştir?CEVAP
E

5) – – – – bir peygamberin tebliğ ettiği dine inanan veya o dine mensup olan insanların meydana getirdiği topluluktur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?CEVAP
D

6)
I. Müslüman olma
II. Asimilasyona tabi tutulma
III. Türkçe öğrenme

Yukarıdakilerden hangileri Klasik Çağ’da Osmanlı egemenliğindeki gayrimüslim halkın yaşadığı değişimlerden biridir?CEVAP
D

7) Osmanlıların fethettikleri bir şehirde gerçekleştirdikleri faaliyetler yukarıda verilmiştir.
I. Müslüman Türk nüfusun yerleştirilmesi
II. Kadı ve subaşının tayin edilmesi
III. Ana kilisenin camiye çevrilmesi
IV. Nüfusun tahrir defterlerine kaydedilmesi

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu faaliyetler doğru bir şekilde sıralanmıştır?CEVAP
A

8) Osmanlılarda fethedilen şehirlerde aşağıdakilerden hangisi Türklerin yerleştiği semtin merkezi konumunda olmuştur?CEVAP
B

9) Osmanlı şehirlerindeki mahalle halkı; cami ve mescitlerin dışında kahvehane, bozahane gibi mekânlarda veya düzenlenen panayır ve şenliklerde bir araya gelmiştir. Bu mekân ve faaliyetler Türk toplumunu kaynaştırıcı bir özelliğe sahiptir.
Bu sürecin bireyler arasında;
I. sosyal bağların güçlenmesi,
II. geleneklerin sürdürülmesi,
III. inançların tazelenmesi

durumlarından hangilerinin yaşanmasına neden olduğu savunulabilir?CEVAP
E

10) Osmanlı toplumunda eğlence kültürünün bir parçası olan düğünler, insanların güzel zaman geçirdikleri şenliklere dönüşmüştür. Toplumun her sınıfından insanların katıldığı en görkemli şenlikler ise şehzadelerin sünnet törenleridir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı şenliklerinin özelliklerinden biri değildir?CEVAP
C

11) Osmanlı toplumu için dinî törenler, insanların kaynaştığı bir diğer etkinlik türüdür. Özellikle Ramazan ayı içinde yapılan törenler halk için farklı bir anlam ifade etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda yaşatılan Ramazan ayı eğlencelerinden biri değildir?CEVAP
D

12) Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlı ülkesinde toplumsal bir buluşma mekânı hâline gelmiştir?CEVAP
B