Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
TESTİN ADI:Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Osmanlı Devletiʼnde fiyatları denetim altında tutmak amacıyla ilk dönemlerden itibaren başvurulan – – – – uygulaması başta ekmek, buğday, un olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine konan azami ve asgari fiyattır. Böylece bir malın en fazla veya en az kaç paraya satılabileceğini devlet belirlemiş olurdu.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?CEVAP
C

2) Osmanlı Devleti’nde esnaf ahlakına uymayan veya standartlar dışında mal üreten esnaf, üyesi olduğu lonca tarafından cezalandırılırdı.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde esnaflara verilen cezalardan biri değildir?CEVAP
A

3) Osmanlılarda esnafın bağışları ile oluşturulan orta sandığı ve teavün (yardımlaşma) sandığı gibi sandıklar üyeler arasında bir yardım düzeni oluşturmuş, sosyal güvenceyi sağlamıştır.

Bu yardım sandıklarının;
I. üyelerine maddi destek sağlamak,
II. yaşlılık, hastalık veya sakatlık sebebiyle iş göremez
duruma düşmüş üyelerin geçimlerini temin etmek,
III. üyelerine tedavi yardımında bulunmak

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı savunulabilir?CEVAP
E

4) Osmanlılarda esnafın bir mesleği yapabilme yetkisi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmıştır?CEVAP
C

5)
I. Köy ve şehirlerin imar edilmesi
II. Dinî hizmetlerin sürdürülmesi
III. Askerî harcamaların finanse edilmesi

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı vakıflarının gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri değildir?CEVAP
C

6)
I. Esnaf arasında en alt basamakta bulunan, ustasına itaat eden ve girdiği meslek dalının geleneklerine uyan kişidir.
II. Üretime yardım eder, yaptığı işler lonca ustalarına gösterilir ve ustalığa geçişi törenle gerçekleştirilirdi.
III. Esnaf içerisinde çıkılacak en yüksek basamaktır. Bu mertebede olmak için mesleğin inceliklerini öğrenmek yeterli olmayıp aynı zamanda gedik sahibi olunması gerekir.

Yukarıda tanımları verilen esnaf kademelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi narh uygulamasının özelliklerinden biri değildir?CEVAP
D

8) Sahibi bulunduğu bir mülkü toplumun yararına ebedî olarak tahsis eden yani vakfeden kişiye – – – -, vakfedilen mala – – – – denirdi. Vakfın işleyişini, amaçlarını anlatan ve vakfın tüzüğü kabul edilen – – – – nin, kadının onayından geçmesi gerekirdi. Vakfın idarecisi olan – – – -; vakıfla ilgili idari, mali her türlü işlemden sorumluydu.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?CEVAP
A

9) Osmanlı Devleti’nde bayındırlık ve imar faaliyetlerinin önemli bir kısmı vakıflar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi vakıf eserlerinden biri değildir?CEVAP
B

10)
I. Toplumsal birlik ve bütünlüğü sağlaması
II. Yaygın eğitim kurumu işlevi görmesi
III. Ortak bir kültür ve kimlik oluşturması

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı külliyelerinin fonksiyonlarından biri olarak gösterilebilir?CEVAP
E

11) “Bu pişirilen yemeklerden fukara olan herkese, ilim öğrenen medresenin talebelerine, söz konusu külliyede bulunan âlim ve salih kimselere, bu imarethaneye gelen ister fakir ister zengin olsun tüm misafirlere ikram edile… Bu arada muhtaç durumda olup da karnını doyurmak isteyen hiç kimseye engel çıkarılmaya…”
Muhtaçlara Aşevi Vakfı Vakfiyesinden
Yukarıdaki paragraf değerlendirildiğinde,
I. İnsana hizmet anlayışı ön plandadır.
II. İmarethane dinî bir kurumdur.
III. Kişiler arasında ayrım yapılmamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?CEVAP
B

12) Aşağıdakilerden hangisi vakıfların kurulmasında etkili olan değer yargılarından biri değildir?CEVAP
D