Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
TESTİN ADI:Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Osmanlı Devleti’nde saray, devlet yönetiminin merkezi ve Osmanlı hanedanın yaşadığı bir mekândı. Osmanlı sarayları genellikle devletin başkenti olan şehirlerde inşa edilmiştir.
Buna göre;
I. Bursa,
II. Edirne,
III. İstanbul

şehirlerinden hangilerinde Osmanlı sarayı inşa edilmiştir?CEVAP
E

2) XV. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nin merkezi olan Topkapı Sarayı, üç bölümden oluşmaktaydı. Dış saray adı verilen Birun’da saray muhafızları ve çalışanları yer alırdı. İç sarayın ilk bölümü olan Enderun, devşirme devlet adamlarının yetiştirildiği bir okuldu. İç sarayın ikinci bölümü olan Harem ise padişah ve ailesinin özel yaşamının geçtiği yerdi.
Buna göre Topkapı Sarayı ile ilgili;
I. Devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde de önemli bir rol üstlenmiştir.
II. Uzun bir dönem Osmanlı Devleti’nin merkezi konumundadır.
III. Saray çalışanlarının hepsi devşirme kökenlidir.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?CEVAP
C

3) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sarayının Enderun bölümünde bulunan görevlilerden biridir?CEVAP
A

4) Divân-ı Hümâyun; din ve millet ayrımı yapmaksızın, hangi meslek grubundan olursa olsun herkese açıktı. Herhangi bir şekilde haksızlığa uğradığını düşünen ve mahallî kadılarca yanlış hüküm verildiğine inananlar, davalarını Divan’a getirebilirdi.

Bu duruma göre Osmanlı Devleti için aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yapılabilir?CEVAP
D

5) Osmanlı Devleti’nde kardeş katlini, dönemin şartları içerisinde değerlendirmek gerekir. Bu uygulama sayesinde önceki Türk devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde bölünme yaşanmamıştır. Birliğini koruyup tek hükümdar otoritesini sağlayan Osmanlılar bu sayede Avrupa’ya karşı üstünlük kurmuştur. Olumsuz bir uygulama olarak görülen kardeş katli, 600 yıl devam eden büyük bir devletin var olmasındaki en önemli köşe taşlarından birisidir.
Buna göre,
I. Tarihi olaylar, kendi dönemi içinde değerlendirilmelidir.
II. Osmanlı Devleti’nin varlığını sürdürmesinde kardeş katli uygulaması tek başına etkili olmamıştır.
III. Osmanlılar kardeş katli uygulaması ile kendinden sonraki Türk devletlerine örnek olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C

6) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Divân-ı Hümâyun ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?CEVAP
B

7) Günümüz tarih biliminin önemli şahsiyetlerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Osmanlı sarayındaki harem için şunları söylemiştir: “Haremde yaşam hiç kolay değildir. Haremden bahseden insanların gerek burada yaşanan çetin hayatı gerekse buradaki yetenekli ve zeki kadınların yarattığı kültürel ortamı anlamadan hareme saygısızlık ettikleri çok açıktır. Harem eğlencelik bir yer değildir, her şeyden önce bir evdir. Hiç değilse her ailenin evi kadar saygı gösterilmesi gerekir.

Yukarıdaki paragraf değerlendirildiğinde haremle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
E

8) Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nde merkezî otoriteyi güçlendirmek için gerçekleştirilen uygulamalar arasında olduğu savunulamaz?CEVAP
A

9) – – – – türündeki eserlerin çok eskilere giden bir geleneği vardır. Bu tür eserler hem devrin hükümdarlarına ve devletin ileri gelenlerine hem de daha sonra bu görevi üstleneceklere yol göstermek, tavsiyelerde bulunmak amacıyla kaleme alınmıştır. Eserlerde siyaset konularına değinildiği gibi devletin işleyişi, idare şekilleri ve devlet ileri gelenlerinin taşıması gereken özelliklere dair bilgilere de yer verilmiştir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?CEVAP
C

10) Osmanlı devlet geleneğine göre padişahta bulunması gereken vasıflar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?CEVAP
B

11) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin sancağa çıkma usulüyle ilgili bir kavram değildir?CEVAP
A

12) Osmanlı Devleti’nde sancağa çıkma usulü aşağıda yer alan hangi Osmanlı padişahının döneminde uygulamaya konulmuştur?CEVAP
E