Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – 1 Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
TESTİN ADI:Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Malazgirt Savaşı’nın sonucunda;
I. Anadolu’nun kapısının Türklere açılması,
II. OrtaAsya’dan pek çok Türk’ünAnadolu’ya göç etmesi,
III. Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulması

gelişmelerinden hangilerinin Anadolu’nun Türkleşmesine doğrudan katkıda bulunduğu söylenebilir?CEVAP
E

2)
I. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulmuşlardır.
II. Anadolu’daki yerleşim yerlerine Türkçe isimler vermişlerdir.
III. Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.
IV. Büyük Selçuklu Devleti tarafından yıkılmışlardır.
V. Türkiye Selçuklu Devleti’nin dağılması ile kurulmuşlardır.

Yukarıda ilk Türk Beylikleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?CEVAP
C

3) Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulan İlk Türk Beylikleri ile kuruldukları yerler aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?CEVAP
C

4) Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan İlk Türk Beyliklerinin Türk tarihine yaptığı hizmetlerden biri değildir?CEVAP
D

5) XI. yüzyıldan itibaren Anadolu, Türkler tarafından yurt edinilmeye başlanmış; 1176’da Miryokefalon Savaşı’nın kazanılmasıyla da Anadolu kesin Türk yurdu olmuştur.
Bu durumun;
I. Bizans’ın Anadolu’daki varlığının sona ermesine,
II. Arap ve Latin kaynaklarında Anadolu için Türkiye ifadesinin kullanılmasına,
III. Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasına
verilenlerden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?CEVAP
D

6) Aşağıdaki devletlerden hangisi Anadolu’da Türkçeyi resmî devlet dili olarak kullanmıştır?CEVAP
A

7) Anadolu’daki ilk medrese olarak bilinen Tokat ve Niksar’daki “Yağıbasan Medresesi” aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?CEVAP
C

8)
● İlk denizci Türk beyliğidir.
● Bizans’a esir düşen ve sonra İzmir ve çevresini ele geçiren bir Türk komutanı tarafından kurulmuştur.

Özellikleri verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

9) Türk boyları, Anadolu’ya gelerek Selçuklu sultanlarının kendilerine gösterdikleri yerlere ve özellikle sınır bölgelerine yerleştirilmişlerdi.

Türkiye Selçuklularının uyguladığı bu politikanın;
I. Anadolu’da ticaretin gelişmesini sağlamak,
II. Anadolu’daki Türk nüfusunu çoğaltmak,
III. sınır güvenliğini sağlamak

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir?CEVAP
D

10)
I. Malazgirt Savaşı
II. Haçlı Seferleri
III. Miryokefalon Savaşı

Yukarıda verilen savaşlardan hangileri Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili olmuştur?CEVAP
C

11) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin çağdaşı olan devletlerden biri değildir?CEVAP
E

12) Kösedağ Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’ni yenerek Anadolu’nun büyük bir bölümünü kontrolü altına alan devlet aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A