Kazanım Testleri

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – 1923-1980 Dönemi Türk Edebiyatında Yapma Destanlar (2019-2020)

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:1923-1980 Dönemi Türk Edebiyatında Yapma Destanlar
TESTİN ADI:1923-1980 Dönemi Türk Edebiyatında Yapma Destanlar
SORU SAYISI:9
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

1923-1980 Dönemi Türk Edebiyatında Yapma Destanlar Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I. Geldiler de gidiyorlar
Bizimdi bize kaldı
II. Üçüncü süvari tümenimiz
Almış Mangaldağı’nı.
III. Gün batarken yaya düşman
Vardı Mangaldağı’nın doğusuna.
IV. Gök delindi birdenbire.
Gece boyu, elden ele geçen siperlerde
V. “Kaçmak yok!” diyordu Mustafa Kemal Paşa!
Yıldız ışığında biliyordu süngüleri

Yapma bir destandan alınmış bu dizeler olayların oluş sırasına göre sıralandığında hangisi ilk dize olur?CEVAP
C

2)
Köye döndüğünde Ökkeş
Söz sözü açtığında
Anlattı yaşadıklarını
Ve ekledi:
‒ Asıl sonrasını dinleyin kardaşlar
Kapılacak nemler vardır
İşler vardır bellenecek
Bir kez yenilmeyle gider mi düşman
Döner gelir, yine gelir, yıllar sonra gelir
Dostluk suları yürütülür aramızdan
Kıya görmüşlere yardım
Yıkılan yerleri onarma
Ve bütün benzerleri gibi dünyada
Dost elini uzatınca
Başını alırlar.
Vermedi elini Maraşlı
Eksik olsun dedi senin dostluğun
İkinci geldiğinde
Al yardımını başına çal.

Bu dizelerin üslup özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

3)
Maraş kurtuldu
Duruldu Ökkeş’in kabaran yüreği
Açlığını, yorgunluğunu duydu
Soğuğu, uykusuzluğu duydu
Bir gün bir gece uyudu
Sonra kalktı davul zurna
Halaya durdu

Bu dizelerde geçen “duymak” sözcüğü aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmıştır?CEVAP
B

4) Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekân ögesi belirgindir?CEVAP
A

5)
Kara yaz içinde dönüyordu işinden
Nasıroğlu Mehemmet
Şeyhadil’de Ermeniler çevirdi
Suçu yokken vurup öldürdüler
Kana, çamura bulandı
Elindekiler
Maraş ilk şehidini verdi.
Uzunoluk Hamamı’ndan çıkan kadınlar
Al yanaklarını peçelerine saklamıştılar
Ürkek, hızlı adımlarla geçerken meydanı
Korktuklarına uğradılar
Ansızın bir gâvur sürüsü
‒ Burası Fransız kenti
Açın, açmalısınız yüzlerinizi
Diyerek
Peçelerine el attı
Tepindi çığlıklar, kahkahalarla
“Doğru yoluna git!” dedi Maraşlı
“Doğru yoluna git, yoksa…” dedi
Çakmakçı Said
El attılar silahlarına

Bu dizelerdeki çatışmayı en kapsamlı biçimde ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

6)
Son tüfekleri yurdumun geride yok
Son askerleri yurdumun geride yok
Son zabitleri yurdumun geride yok
Son erkekleri yurdumun geride yok
Bir yol daha akmaya hazır
Son kanı Anadolu’nun geride yok

Bu dizelere aşağıdaki ögelerden hangisi hâkimdir?CEVAP
A

7)
Gerçek kurtuluşun öncüleri
Sevgili öğretmenler!
‒ Sakarya Savaşı kazanılacaktır
Asıl savaş, halkı özgür direklerde
Sapsağlam tutan bir vatan için
Güneş girmemiş evlerine yurdumun
Karanlığa karşı kazanılacaktır.

Bu dizelerde özellikle aşağıdaki kavramlardan hangisi üzerinde durulmuştur?CEVAP
B

8) Aşağıdaki dizelerin hangisinde dinî ögelere yer verilmiştir?CEVAP
D

9)
“Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu.
Paşalar, Üç, dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkla akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon ovasına atlayacaktı.”

dizelerinin yer aldığı destan, her çevreden büyük ilgi görmüş bir eserdir. Bu eserde sanatçımız, Kurtuluş Savaşı ve Millî Mücadele’yi güzel Türkçe ve benzetmelerle destanlaştırmıştır. 1939’da yazmaya başlanan ve 1941’de tamamlanan eser, Havadis gazetesinde parçalar hâlinde yayımlanmıştır. “Kırk Haramilerin Esiri” ile “Yaralı Hayalet” şiirlerinde olduğu gibi, ulusal duygular bu eserinde önemli bir yer tutar

Bu parçada sözü edilen eser ve eserin ait olduğu sanatçı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?CEVAP
E