Kazanım Testleri

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Cümle Çeşitleri (2019-2020)

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Cümle Çeşitleri
TESTİN ADI:Cümle Çeşitleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Cümle Çeşitleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir?CEVAP
E

2) Eser, Cumhuriyet’in ilk yıllarında eski ve yeni arasındaki çatışmayı, geçmişe sırt dönmenin yol açtığı hüznü ve Doğu kültürünün yok sayılan estetik değerlerini işler

Bu cümleyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur?

I. Bağlı cümledir.
II. İsim cümlesidir.
III. Olumlu cümledir.
IV. Eksiltili cümledirCEVAP
B

3) Meddahlık, halk arasında bilinen bazı hikâyelerin tek kişi tarafından, yer yer dramatize edilerek anlatılması geleneğine dayanır.

Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?CEVAP
C

4) Aşağıdakilerden hangisi bağlı bir cümledir?CEVAP
D

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir?CEVAP
E

6) Aşağıdakilerden hangisi iç içe birleşik bir cümledir?CEVAP
A

7) Tam bir yargı bildirmeyen temel cümlenin ögesi olarak görev yapan söz ya da söz öbeklerine yan cümle denir. Yan cümle temel cümledeki yargıyı güçlendiren, açıklayan, bütünleyen ve türlü yollarla temel cümleye bağlanan cümledir.

Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili söz öbeği yan cümledir?CEVAP
B

8) Reşat Nuri Güntekin’in bir başka tutkusunun tiyatro olduğunu pek çokları bilir zira romanlarının bazılarını önce tiyatro için yazmıştır

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinin örneği yoktur?CEVAP
C

9) Bizim geleneklerimizden, bizim insanımızdan yola çıkıp bütün bunları öz Türkçemiz, bize özgü bir bakış açısı ve çağdaş tekniklerle aktarmaktan söz eden Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı’nda bu sözünü yerine getirir.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
D

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin özelliği ayraç içinde yanlış verilmiştir?CEVAP
A

11) Aşağıdaki dizelerin hangisi şart ekiyle kurulu bir yan cümleciğin yer aldığı birleşik cümle durumundadır?CEVAP
E

12)
I. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden.
II. İnanırdım saadetli yolculuklara.
III. Adalar var zannederdim güneşli, mavi, dertsiz.
IV. Bütün hızımla koşardım dalgalara.
V. O zaman beni görseydiniz

Numaralanmış dizelerin hangisi yüklemin türü bakımından diğerlerinden farklıdır?CEVAP
A