Kazanım Testleri

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Fiilimsi (2019-2020)

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Fiilimsi
TESTİN ADI:Fiilimsi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Fiilimsi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangileri zarf-fiildir?CEVAP
D

2) (I) Lokomotifleri tek başlarına hiç görmedim. (II) Onları katarın başında azametli, heybetli bir tavırla kâh durur kâh koşarken görürdüm. (III) İstasyonlarda rayların üzerindeki lokomotifleri çocukken bir çeşit korkuyla seyrederdim. (IV) O zamanlar lokomotifleri canlı birer yaratık olarak kabul etmiştim. (V) Kımıldar, koşar, bağırır, öfkelenir bir canavar…

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır?CEVAP
E

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim-fiil hem de sıfat-fiil kullanılmıştır?CEVAP
C

4)

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi fiilimsidir?CEVAP
D

5) Fiil kök veya gövdelerinden belirli eklerle türetilen fakat fiil özelliğini yitirerek cümle içerisinde isim, sıfat, zarf görevleriyle kullanılan kelimelere fiilimsi (eylemsi) denir.

Bu açıklamadan hareketle aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?CEVAP
A

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır?CEVAP
D

7)

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangileri fiilimsi değildir?CEVAP
C

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır?CEVAP
E

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde fiilimsiler bir arada kullanılmıştır?CEVAP
E

10)
I. Mutluluğu arayıp bulmak gerçekten de zordur.
II. Yaşam, bir anlamlar dizgesidir karmaşık da olsa.
III. Milletler, edebiyatlarıyla kendilerini ifade ederler.
IV. İnsanın insana en çok benzediği çağ, çocukluk çağıdır.
V. Felsefe yapmak, anlatmaktır; sanat yapmak, duyurmaktır.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde fiilimsi yoktur?CEVAP
C

11)
I. Ben her işin başı sevgi diyorum
Dünya güzel yaşamak iyi diyorum
II. Sizlersiniz bu anı ışıklarla Türk eden!
Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu ülkeden!
III. Dünya yüzünde, bir sefer olsun, tanışmadan,
Öz çehrenizle sizleri görmekteyim bu an.

Numaralanmış dizelerdeki altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?CEVAP
E

12) . (I) Ali ile Mehmet radyoculardan birinin karşısındaki bakkaldan ekmek, peynir ve helva alacaklardı. (II) Radyocunun kapısından Ankara Radyosu’nun halk türkülerini işitince bir an durakladılar. (III) Ali ile Mehmet’in bakkaldan çıkan adımları yavaşladı. (IV) Kapanan bir dükkânın kapısı önünde durdular. (V) Oracığa, ellerindeki çengellere dayanarak çöküverdiler.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?CEVAP
A