Kazanım Testleri

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Geleneksel / Modern Türk Tiyatrosu ve Dünya Edebiyatı Tiyatrosu (2019-2020)

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Geleneksel / Modern Türk Tiyatrosu ve Dünya Edebiyatı Tiyatrosu
TESTİN ADI:Geleneksel / Modern Türk Tiyatrosu ve Dünya Edebiyatı Tiyatrosu
SORU SAYISI:9
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Geleneksel / Modern Türk Tiyatrosu ve Dünya Edebiyatı Tiyatrosu Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
Hacivat ─ Yazıklar olsun ki o senin peder ü mâderine seni okutup yazdırmamışlar.
Karagöz ─ O pederli mâder ne demek oluyor?
Hacivat ─ Yani senin pederin yok mu?
Karagöz ─ (Ağlamaklı) Ah Hacivat benim peder vefat etti.
Hacivat ─ Ya… Mademki vefat etti, Zeyrek’in alt başın- da otur, avdette görüşürsünüz.
Karagöz ─ Sen benden Unkapanı’nda bir tokat yer misin?
(Tokat)
Hacivat ─ Karagöz’üm affedersin sizin pedere ne oldu?
Karagöz ─ Öldü, öldü… Senin anlayacağın bizim peder sizlere ömür…
Hacivat ─ Çirmen mi idi yoksa çimendifer mi?
Karagöz ─ Ne o?
Hacivat ─ Aldığınız kömür.
Karagöz ─ Şimdi bir tokat atarsam anlarsın. (Tokat)
Hacivat ─ Doğru söyle, sizin pedere ne oldu?
Karagöz ─ Ne kalın kafalı adamsın be! Bizim peder uzandı, uzandı.
Hacivat ─ Demek sizin peder lastikli idi?

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
D

2) Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern Türk tiyatrosunuCEVAP
E

3) Batılı anlamda Türk tiyatrosunun ilk örnekleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
B

4) İslam Bey ─ Benim hiç ocağımda oralarda yatar adam gördün mü? Ecdadımdan kırk iki şehit adı bilirim, rahat döşeğinde ölmüş bir adam işitmedim. Anladın a? Bir adam işitmedim… Devlet harp açmış. Düşman serhadde şehitlerimizin kemiklerini, topraklarını çiğnemeye çalışıyor. Hiç nasıl olur ki hasmın silahı vatana çevrilsin de karşısında en önce benim göğsümü bulmasın? Ah! Vatanını sevmeyen adamdan sana nasıl muhabbet umarsın?

Zekiye ─ Eğer… Vatan… Vatan olunca… Ben… Ne derim? Ben… Ben ne diyebilirim? Git!… Git beyim!… Dünyanın bu hâli de varmış! Ben vatanı bilirim. Ben vatan lakırdısını işitmiştim… Lakin iki kalbi birbirinden koparır sanmazdım! Meğer koparırmış. Benim gönlümü kopardı.

Bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

5) Ömer Efendi; elinde bastonu, omzunda mendili ile kahvede bir grup izleyiciye taklit yeteneğini kullanarak şu diyaloğu canlandırmaktadır.

─ Gumandan seni imtihan edecez, dedi. Hartayı masa- nın üstüne yaydı.
─ Bu ne ki, dedi.
─ Hartadır beğem.
─ Ya şu gördüğün uzun, kızıl çızgılar ne ki, dedi.
─ Huduttur beğem, dedim.
─ Ya şurası nire, dedi.
─ Paris’tir, dedim.
─ İstanbul’dan Paris’e ne kadar vakitte geden, dedi.
─ Eşeğinen dört saatte varırık, dedim

Bu parçada sözü edilen Ömer Efendi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
C

6) Oyunda sahte bir evliliğin kısa bir hikâyesi konu edilmiştir. Tek perdelik bu komedinin tipleri halktan seçilmiştir. Basit bir konuyu işleyen eser, komedi türünde kaleme alınmıştır ve orta oyunu, meddah gibi geleneksel Türk seyirlik oyunlarının izlerini taşır. Kişilerin adları eserdeki karakterlere göre seçilmiştir. Müştak Bey, Kumru Hanım’a tutkundur arzusu onunla evlenmektir. Kızın ailesi çirkin ve yaşlı kızlarını, Kumru Hanım’ın yerine vermeye kalkar. Bunun için de nikâhı kıyacak mahalle imamını kandırırlar. Müştak Bey, Kumru Hanım’ın yerine ablası Sakine ile nikâhlandığını anlayınca kıyameti koparır. Arkadaşı Hikmet Bey, imamı işi halletmesi için ikna eder ve sonunda Kumru Hanım’la Müştak Bey’in nikâhları kıyılmış olur

Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
A

7)
Agop : (Komşularına) Böyle güpegündüz fenerle ne arıyorlar ki?
Muhsin : Kim bilir?
Dilâver : Burada bildiğiniz benekli bir adam var mı?
Yuvan : Ne dedin, benekli adam mı? Nideceksin oğul?
İrfan : Yanağı benli, yanağı…
Agop : Sabah sabah yola düşmüş benekli ararsız, he? Tavuktur ya da horoz ararsız…
Durmuş: A benim kızanlarım, Tavuk Pazarı buraya çok irak! Teee Çemberlitaş’ın yancağızında…
İrfan : Tavuk aramıyoruz; adam arıyoruz, adam!
Yuvan : Aman Allah, şu İstanbul’da daha neler işideceğim! Adamın beneklisi olur mu?
İrfan : Haydi bırak sen de ne laf anlamaz adamlara çattık.

“İstanbul Efendisi” adlı oyundan alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

8)
Harpagon — Kazık gibi dikilip durma evimde. Olanı biteni dikizlemek işin gücün, her şeyden bir çıkar sağlamak. Her yaptığımı gözetleyen bir adamı istemiyorum karşımda bütün gün. Hafiye istemiyorum evimde! Kör olası gözlerin, dört yanımı kuşatmış, yiyecek sanki varımı yoğumu; çalınacak bir şey arıyorlar orada burada, sinsi sinsi!

La Fleche — Ne çalınması, a efendim? Bir çöpünüzü çaldıracak göz var mı sizde? Her şeyinizi bir yere saklamış, gece gündüz nöbet bekliyorsunuz!

Moliere’in “Cimri” adlı oyunundan alınan bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
D

9) Her ne kadar modern tiyatro ile geleneksel tiyatro arasında sunum, hazırlık, metin, dekor, kişiler, yer, hitap edilen kitle açısından bazı farklar varsa da temelde aynı ortak amaca hizmet ederler. Modern tiyatronun belli bir mekânda sunulması, hazır bir metne dayanması ve geleneksel tiyatronun hemen her yerde sunulabilmesi, metin yönünden çoklukla doğaçlamaya dayanması bu ortak amacı yok etmez. Zira amaç bir olayı söz ve davranışlarla ortaya koymak, seyircinin karşısında olayı canlandırıp göstermektir

Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?CEVAP
E