Kazanım Testleri

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Gezi Yazısı – Cumhuriyet Edebiyatında Gezi (2019-2020)

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Gezi Yazısı – Cumhuriyet Edebiyatında Gezi
TESTİN ADI:Gezi Yazısı – Cumhuriyet Edebiyatında Gezi
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Gezi Yazısı – Cumhuriyet Edebiyatında Gezi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı için doğru bir tanımdır?CEVAP
C

2)
I. Gezi yazılarında, gezilip görülen yerin ilgi çekici özellikleri ele alınır.
II. Gezilen yerlerin özellikle tarihî, coğrafi ve sosyal nitelikleri anlatılır.
III. Gezi yazılarında gezilen yerlerin özelliklerini anlatmanın dışında üsluba da dikkat edilir.
IV. Gezi yazılarında yörenin dil, din, inanç, âdet, gelenek, görenekleri anlatılabilir.
V. Gezi yazılarının romanlar gibi kurgusal bir yapısı vardır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde gezi yazısıyla ilgili yanlış bir bilgi bulunmaktadır?CEVAP
E

3) Güney istasyonlarından birinde iki saatten beri üşüyerek tren bekliyorum. Kasabadan yarım saat uzakta sık bir ağaçlık arasında kaybolmuş bir istasyoncuk… Neredeyse karşı tepelerde tan atacak… Fakat biz zifiri karanlık ve sessizlik içindeyiz. Etrafımızı saran, tepemizde gökyüzüne doğru alabildiğine uzanıp gidiyor gibi görünen ağaçların karanlığı; kalın bir buğu tabakasıyla kapalı göğün gözlerinde kendi karanlığı…

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

4) Bursa’yı arkada bırakıp ovalara daldık. Ağaçlar yarı çiçek, yarı yaprak, en güzel çağında… Ekin tarlaları alabildiğine yeşil… Sekiz, on kilometrede bir, bir çeşme… Her yer sulak. Toprağı azıcık eşseniz su fışkıracak. Türkiye’mizin en verimli, en mamur, Garpʼın, mesela Fransa’nın Normandiya’sını çok andıran, arazisinde yol almaktayız. Hoşa gitmeyen tek şey yok. Uzaktaki dağlar, yaklaştığımız göller ve kasabacıklar, ne varsa, kuzuları, koyunları, hepsi temiz. Mandaları bile…

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
B

5) Dünyada flamingoların yaşadığı yerlerden birinin Erciş olduğu biliniyor, asıl flamingo ülkesi ise Nakuru Gölü’nün bulunduğu Kenya malum. Anadolu’da allı turna diye bilinen bu zarif ve kızıl kuşların sodalı suları sevdiği besbelli. Renginden ve krater göllerinden yükselirken görülmelerinden dolayı ateş kuşu da denmiş onlara. Flamingolar gerçekten çok zarif kuşlar

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?CEVAP
B

6)

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?CEVAP
E

7) Kale civarında bir güzel dinlenip Akdamar’a gitmek üzere yola koyulduk. Karşımızda Gevaş Sıradağları karlı zirveleriyle bir harika görünüyor. Yolculuğun tamamına yakını göl manzaralı. Yeşil otlaklarda tereyağı, peynir, taze süt ve yayla etinin kaynağı koyun ve sığır sürüleri otluyor. Pazar olduğu için piknikçiler de boş durmamış. Kıyı boyunca mangal ve semaver başları cıvıl cıvıl. Kıyıya sıfır kahvaltı salonları, Alanya’daki beş yıldızlı oteller gibi dip dibe uzayıp gidiyor.

Bu parçayla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?CEVAP
A

8) Dış kapının kemeri altından Tac Mahal’e bakıyoruz. Servili bir su kanalının sonunda onun klasik olduğu kadar esrarlı güzelliği ve bilhassa hatırası, bizi kendisine doğru çekiyor. Geniş bir mermer taraça ortasında büyük bir kubbe ve yanında daha küçük kubbeler… Nispetlerinde o kadar ahenk var ki uzaktan görülen o sadelik, yaklaştıkça bir ihtişam manasına bürünüyor. Kapı eşiğinde ise ulu ve baş döndürücü bir heybete dönüşüyor.

Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

9) Göğe doğru yükselen sivri burçlarıyla zamana direnen Dom Katedrali’nin kasvetli soğuk, küf kokulu iç kısmını gezdikten sonra ana giriş kapısından çıkıp meydanı boydan boya katederek köşedeki Dom Forum’a adeta sığındım. Katedral hakkında kaynaklarda “Almanya’nın Köln şehrindeki büyük katedralin ismidir. Katolik mezhebinin ibadethanesidir, inşaatı tam altı yüz otuz iki yıl sürmüş. Gotik tarzdaki Köln Katedrali yedi bin metre kare alanda yüksekliği yüz elli metreyi bulan iki kulesiyle Unesco Kültür Mirası Listesi’nde yer alıyor.” şeklinde bilgiler bulunmaktadır.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
D

10) Çağlayan sesleri ile gönül oyalayıp renklerine, resimlerine doyamadığımız bu şeyin adına tabiat diyoruz. Burada tabiatın her türlüsü var: Lübnan çamları, yetişen yaylaları ile dağ ve orman tabiatı, denize yukarıdan bakan ve çağlayan döken sonra uzaklarda alçala alçala geniş ve derin bir kumsalda eriyen yalısı ile eşsiz bir kıyılar tabiatı. Sağa döndüğünüzde gözlerinizi görünmez çizgileri ile dinlendiren, sola baktığınızda hayalinizi enginler rüyası içinde sallayan deniz tabiatı, iki taraça ile Toros eteklerine doğru geniş, düz avlık ve seyranlık ova tabiatı, hepsi, her çeşidi var.

Bu parçada gezi yazılarının aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisi görülmez?CEVAP
C

11) Adı geçen bağın ortasında, göğe uzanmış bir yüksek kubbedir ki güya aydınlık hamam camekânı gibi tepesi açıktır. Bu açık yerde altı adet ince mermer sütun üzerinde Kiyanıyan tacı gibi bir kubbecik vardır. Sanatkâr iş üstadı, bu küçük kubbenin ta tepesine halis altın ile yaldızlanmış bir çeşit demir mil üzerine bir bayrak yapmış, ne taraftan rüzgâr eserse o tarafa döner o bayrak. Garip görünüşlüdür. Ama aşağı büyük kubbe sekiz köşelidir. Bu kemerli kubbe içinde dahi sekiz kemer vardır. Her kemerin altında bir kış odası…

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
B