Kazanım Testleri

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Halk Edebiyatı İlahi – Nefes – Koşma – Mâni – Türkü (2019-2020)

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Halk Edebiyatı İlahi – Nefes – Koşma – Mâni – Türkü
TESTİN ADI:Halk Edebiyatı İlahi – Nefes – Koşma – Mâni – Türkü
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Halk Edebiyatı İlahi – Nefes – Koşma – Mâni – Türkü Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu parçaların ortak özelliklerinden biri değildir?CEVAP
C

2)
Şunda bir dilberin sallanışında
Serviye benzettim dallar içinde
Derya kenarında ırmak yüzünde
Turnaya benzettim göller içinde

Bu parçadaki teşbihin benzetilen ögeleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?CEVAP
E

3)
İki elim gitmez oldu yüzümden
Ah ettikçe yaşlar gelir gözümden
Kusurumu gördüm kendi özümden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
D

4)
Sözün bilmez bazı nadan elinden
Erkân ağlar usul ağlar yol ağlar
Bülbülün feryadı gonca gülünden
Gülşen ağlar bülbül ağlar gül ağlar

Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?CEVAP
B

5)
Yüce dağ yeşil çimen yol olsa
Acem bahçeleri gonca gül olsa
Saçı sırma gül dudağı bal olsa
Gönül istemezse dile daş gelir

Bu dörtlükte altı çizili söz grubunda görülen edebî sanat aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?CEVAP
E

6)
Sefil sümbül boyun eğmiş bakıyor
Sarı çiçek amber olmuş kokuyor
Senin ruyin kadin beni yakıyor
Al giyinip feslendin mi yaylalar

Bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

7) Şiirlerinin en temel vasıfları sadelik, yalınlık ve sehlimümteni söyleyişlerdir. Onu ölümsüz kılan şey, hiç şüphe yok ki dili, gönlü ve sevgisidir. Hep “Sevelim, sevilelim.” dedi. Mevlana, “Ne olursan gel!” diyordu. Hacı Bektaş Veli ise “Gelin canlar, bir olalım!” diyordu. O da bu yolu takip etti.

“Ben yürürüm yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne akilem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi” diye başlayan ilahisi meşhurdur.

Bu parçada sözü edilen sanatkâr aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

8) Aşağıdaki dörtlüklerden hangisinin türü yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?CEVAP
C

9)

Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangileri yer değiştirdiğinde parçadaki bilgi yanlışı düzeltilmiş olur?CEVAP
E

10)
Dile yâr
Gör bir âfet dile yâr
Ben sana vurulmuşum
Ne istersen dile yâr
Öldür beni yaşatma
Verme beni dile yâr

Bu mâninin konusu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

11)
Kervanlar işlemez illerde kaldım
Garip Mecnun gibi çöllerde kaldım
Ne acap şiddetli yollarda kaldım
Dört yanım işlemez kar oldu gitti

Bu parçada kullanılan kafiyenin türü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A