Kazanım Testleri

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – İsim Tamlaması (2019-2020)

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:İsim Tamlaması
TESTİN ADI:İsim Tamlaması
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İsim Tamlaması Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hayatımda bu kadar çok lokomotifi bir arada görmedim. (II) Meğer ne çok çeşidi varmış! (III) Ben eskiden onların hepsini birbirinin eşi, benzeri sanırdım. (IV) Bir silindir, bir baca, bol bol duman ve yüzü gözü simsiyah insanlar. (V) Ayrıca muntazam aralıklarla çıkan gürültülü bir homurtu…

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?CEVAP
C

2)

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tamlayanı düşmüş isim tamlamasına örnek olamaz?CEVAP
D

3)

Bu dizelerde numaralanmış bölümlerin hangileri isim tamlamasıdır?CEVAP
E

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?CEVAP
A

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan isim tamlamasının tamlayanı cümle biçimindedir?CEVAP
D

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır?CEVAP
E

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?CEVAP
A

8)

Bu parçada numaralanmış isim tamlamalarının türü sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?CEVAP
B

9) Hüseyin Rahmi anlatıyor:
“Yusuf Razi Bey bana bir gün, sen sinema makinesi gibisin, demişti. Hakikaten öyleyimdir. Kırk senelik olaylar daha dün gibi aklımdadır. Geceleri geçmiş senelerin âdetlerini, usullerini, hadiselerini gözümün önünden geçirir, koltuğumda veya yatağımda kendi kendime eğlenirim.”

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinin örneği vardır?CEVAP
B

10)

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisi isim tamlamasıdır?CEVAP
E

11)

Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangileri belirtisiz isim tamlamasıdır?CEVAP
D

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm isim tamlaması değildir?CEVAP
C