Kazanım Testleri

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Şiiri (Koşuk – Sagu) / Geçiş Dönemi Eserleri (2019-2020)

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Şiiri (Koşuk – Sagu) / Geçiş Dönemi Eserleri
TESTİN ADI:İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Şiiri (Koşuk – Sagu) / Geçiş Dönemi Eserleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Şiiri (Koşuk – Sagu) / Geçiş Dönemi Eserleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
üküş sözleme söz birer sözle az
tümen söz tügünin bu bir sözde yaz
(Sözü çok söyleme, sırasında ve az söyle; binlerce söz düğümünü bu bir sözle çöz.)

Bu dizeler Kutadgu Bilig’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek olabilir?CEVAP
A

2) Aşağıdaki dizelerin hangisinde dinî bir öge kullanılmıştır?CEVAP
E

3) “Türk Lehçeleri Divanı” anlamını taşıyan eser, dilimizin söz varlığı ve ses, biçim, anlam yapısı ile ilgili pek çok bilgi içerir. Anlatım özelliği, kültürel zenginlik açısından Türkçenin Arapçadan hiç de geri kalmayan bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır. Türkçenin en önemli kültür hazinesi kabul edilir. Bu eserin edebî değeri; bize ulaştırdığı sözcükler, sözcükleri açıklarken örnek verdiği manzum parçalar ve atasözlerinden kaynaklanmaktadır.

Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

4)

Aşağıdakilerin hangisi bu dörtlüklerin ortak bir özelliği olamaz?CEVAP
D

5)
biligdin urur men sözümke ula
biligligke ya dost özünni ula
bilig birle bulnur sa’adet yolı
bilig bil sa’adet yolını bula
(Sözüme bilgi ile temel atarım, ey dost! Bilgiliye yaklaşmaya çalış; mutluluğun yolu bilgi ile bulunur, bilgi edin ve mutluluk bul!)

Atabetü’l-Hakayık’tan alınmış bu dörtlükte işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

6 ve 7. soruları aşağıdaki dörtlüğe göre cevaplayınız.

Avlap meni koymangız
Ayık ayıp kaymangız
Akar közüm uş tengiz
Tegre yöre kuş uçar
(Beni avlayıp koymayın, söz verip sözünüzden geri dönmeyin; işte gözlerimden deniz gibi gözyaşı akıyor, gözyaşlarımın etrafında da kuşlar uçuşuyor.)

6) Bu dizelerle ilgili,
I. Ölçüsü hecedir.
II. Birimi dörtlüktür.
III. Uyak düzeni aaab’dir.
IV. Koşma nazım biçimiyle yazılmıştır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
D

7) Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?CEVAP
C

8)
Türlüg çeçek yarıldı
Barçın yadım kerildi
Uçmak yeri körüldi
Tumlug yana kelgüsüz
(Rengarenk çiçekler açıldı, ipek döşek serildi, cennet yeri görüldü, soğuklar artık gelmez.)

Bu parçanın nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

9) “Kimisi kalkar bak, kimisi konar; kimisi yüzer bak, kimi su içer.”

Bu açıklama aşağıdaki dizelerden hangisine ait olabilir?CEVAP
B

10)
küdezgil tilinni kel az kıl sözün
küdezilse bu til küdezlür özün
resul erni otka yüzin atguçı
til ol tedi yıg til yul ottın yüzün
(Dilini sıkı tut, gel sözünü kısa kes, az konuş. Dilini korursan kendini de korumuş olursun. Peygamber, “İnsanı yüz üstü ateşe atan, dildir.” dedi. Dilini sıkı tut, yüzünü ateşten kurtar.)

Bu dörtlükteki uyak türü aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?CEVAP
A