Kazanım Testleri

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Servetifünun Edebiyatı’nda Roman (2019-2020)

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Servetifünun Edebiyatı’nda Roman
TESTİN ADI:Servetifünun Edebiyatı’nda Roman
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Servetifünun Edebiyatı’nda Roman Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Yazar, gazetecilik hayatında ilk üç dört yıl çeviri ile uğraştı, sonra ilki “İffet” olmak üzere peş peşe kendi romanlarını yayımlamaya başladı. Özellikle sosyal sorunları, batıl inançları, aile geçimsizliklerini, yüzeyde kalan Batılılaşmayı konu edinen romanlarında daima gözlemden hareket eden bir realist-natüralist yöntemle eski İstanbul’un gündelik hayatından çok canlı sahneler yansıttı. Çoğunlukla halk çevrelerinden seçtiği kişilerini büyük bir ustalıkla konuşturdu.

Bu metinde tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

2) Halit Ziya ve Mehmet Rauf’un romanları ile hayatları yan yana düşünüldüğünde bu iki romancının, kimi zaman roman kişileriyle kendilerini özdeşleştirdikleri, kendi kişilik ve ideallerini romanlarındaki kişilere yükledikleri, bu sebeple onları âdeta kendi sözcüleri gibi kullandıkları, romanlarına verdikleri adlardan yarattıkları kişilerin ortak özelliklerine kadar kendi hayal ve hayatlarından bazı unsurları romanlarına soktukları görülmektedir.

Bu parçada Servetifünun romancılığındaki hangi özellik vurgulanmaktadır?CEVAP
C

3) Mehmet Rauf’un “Eylül” adlı eseri hangi roman türünün Türk edebiyatındaki ilk örneği kabul edilir?CEVAP
B

4) Zengin bir yazı hayatına daha çok fennî konulardaki küçük tercümeler ve derlemelerle başlayan ve bu yazılarında farklı imzalar kullanan yazar, ilk roman denemesini İzmir’de iken yaptı. Gazetede tefrika edilen “Sefile” adındaki bu roman sansürden geçmeyince kitap hâlinde basılamadı. Fakat cesaretini kaybetmeyerek çalışmalarına devam etti ve bir yıl sonra “Nemide”yi yazdı.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

5) Vapur, Boğaziçi’ne koşuşan halk ile taşarak, köprüden çözülüp Boğaz’ın mavi göğsüne gömüldükçe içi açılıyor; gitgide kendinde bir ferahlık duyuyordu. Etrafına bakarak hepsi de memnun, güler yüzlü görünen yolcuların bahar ile kendilerinden geçerek sürdükleri hayat, ona duyduğu sevinçle, çok şevkli bir hayat gibi geliyor; geniş nefes alarak dalgalanan kır yeşilliklerinin, renk renk çiçeklerin taze kokularıyla içinde bir canlılık, bir faaliyet duyuyordu. Bütün üzüntü ve sıkıntısı Beyoğlu’nun karanlık sokaklarında kalmıştı. Her yüzde bir neşe vardı.

Bu parçanın yapı unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

6) Tanzimat ve Servetifünun Edebiyatı romanlarının benzer noktası aşağıdakilerden hangisidirCEVAP
A

7) “- – – -”
Mehmet Rauf’un bu sorusundan, yazılmasını istediği romanların her şeyiyle kendimizi yansıtan romanlar olduğu anlaşılıyor. Servetifünun Dönemi’nde işte böyle romanlar yazılmaya çalışılmıştır. Bu dönemin yazarları önceleri doğal olarak romantizmin etkisinde kalmışlarsa da zamanla gerçekçiliğe yönelerek içinde yaşadıkları toplumun yaşamını romana aktarmayı başarmışlardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse Servetifünuncuların romantizmden realizme geçme isteği dile getirilmiş olur?CEVAP
D

8) Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nde roman türünün olgunluk kazandığının göstergelerinden biridir?CEVAP
A

9) Batılı anlamda romancılık bu dönemde başlamıştır. Romanlar realizm ve naturalizmin etkisinde gelişmiş, eserlerde gereksiz tasvirlere yer verilmemiş, olaylar İstanbul ve yakınlarında geçerken Fransız cümle yapısına uygun devrik ve iç içe birleşik cümleler kullanılmıştır. Üst tabaka insanların kahraman olarak seçildiği eserlerde ruh çözümlemeleri dikkat çekicidir

Bu parçada sözü edilen edebiyat hareketi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

10) Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

11) Halit Ziya, Suut Kemal Yetkin’e gönderdiği bir mektupta romana başlayışını şöyle anlatmaktadır: “Dadıların masallarıyla başladım, okumaya gücüm yetince Türkçede elime geçen bütün hikâyeleri okudum. Lakin on dört yaşlarına doğru Fransızcada okuduklarımdan zevk almaya başlayınca artık Türkçe hikâye okumaktan vazgeçtim. Bir yandan eğitimim ve araştırmalarım devam ederken diğer yandan yazılar yazmaya başlamıştım. O zaman Fransız edebiyatı natüralizm akımının etkisindeydi. Balzac, Flaubert, Stendhal, Daudet, Zola, Concurt’lar sevdiğim başlıca yazarlardı. Eğer bu sanatta bir gelişme gösterebilmişsem bunu İstanbul’a geldikten sonra Servetifünun’da yayımladığım “Mai ve Siyah” ile İkdam’da yayımladığım küçük hikâyelerle mümkün olmuştur.”

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

12) Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi romanları içerisinde yer almaz?CEVAP
D